lördag 12 september 2015

Rätt till asyl?

"Romernas situation är en skam för Europa" står det i en rapport, som beskriver "en institutionaliserad europeisk diskriminering av en folkgrupp som levt på kontinenten i ett årtusende".

"På flera håll i Europa utsätts romer i dag för systematiska förföljelser och brutalt våld. Romer görs till syndabockar för den hopplöshet som ekonomisk tillbakagång skapat i länder som Ungern, Tjeckien, Rumänien och Bulgarien m. fl. Den anti-ziganistiska retoriken hos partier på den yttersta högerkanten blir allt grövre, extremisternas våld mot enskilda romer likaså," står det vidare i artikeln Romer sedan länge förföljd folkgrupp.

Jag tänker spontant att om detta inte är tillräckligt för att få asyl i Sverige vet jag inte vad som är det. Men vad vet jag. 1 000 års förföljelse kanske inte räcker.

"Sverige skickar – i strid med internationell rätt – tillbaka människor till systematisk diskriminering, våld och kränkningar. Tvångsavvisningarna av romer till Kosovo måste upphöra," står det i debattartikeln Stoppa avvisningen av romer.

Jag tycker också att romerna borde fått ett eget land efter andra världskriget, precis som judarna fick. Kanske 500 000 romer, kanske fler dog i koncentrationslägren. Men efter kriget blev romerna än en gång förbigångna. Läs mer här: Romer under Förintelsen.

Läs fler texter av Mats Kristiansson på mkforlag.com och Vänsterpartiet Skövdes webbplats.

För övrigt anser jag att Sverigedemokraterna är rasister.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar