lördag 3 oktober 2015

Hwad wilja Sverigedemokraterna? V

  • Sänka socialbidraget med 14 miljarder på 4 år.
  • Sänka studiebidraget med 620 miljoner på 2 år.
  • Sänka barnbidraget med 88 miljoner år 2015, 488 miljoner år 2016, 863 miljoner år 2017 och 1 166 miljoner är 2018.
  • Sänka biståndet med 9,7 miljarder år 2015, 7,9 miljarder år 2016, 11 miljarder år 2017 och 12,25 miljarder år 2018.
  • Sänka anslagen till militärmaktens internationella insatser med 500 miljoner på 4 år.
  • Göra de rika rikare genom att behålla vinster i välfärden.

Läs fler texter av Mats Kristiansson på mkforlag.com och Vänsterpartiet Skövdes webbplats.

För övrigt anser jag att Sverigedemokraterna är rasister.