lördag 12 mars 2016

Vår långsiktiga ambition

Sagt på Facebook:

Mats Kristiansson: Läs mer här: SD vill ha enpartisystem.

L J: Min och många andras är att få bort SD.

Läs fler texter av Mats Kristiansson på mkforlag.com och Vänsterpartiet Skövdes webbplats.

För övrigt anser jag att Sverigedemokraterna är rasister.

Inkomstklyftor II

Sagt på Facebook:

Ur artikeln En vd-lön lika stor som 54 industriarbetarlöner i trådstarten: I dag går det knappt 54 industriarbetarlöner på en genomsnittlig näringslivstopps inkomst. Det betyder att en toppchef inom näringslivet har en inkomst på mer än 1,5 miljoner kronor i månaden, att jämföra med en industriarbetare som tjänar 28 300 kronor i månaden. Det är den största skillnaden i modern tid.

LO har också undersökt skillnaderna mellan en toppchef inom näringslivet och en låginkomsttagare. Det visar sig att den förstnämnde i snitt har en inkomst som är 77 gånger större än en vuxen utan gymnasieutbildning som arbetar i hotell- och restaurangbranschen med den lägsta avtalade lönen på knappt 20 000 kronor i månaden.

Mats Kristiansson: Påminner också om alla 39 000 i Fas 3 med en inkomst på mellan cirka 5 000 kr och cirka 16 000 kr i månaden. En toppchef inom näringslivet har enligt artikeln en inkomst på mer än 1,5 miljoner kronor i månaden, alltså mellan ungefär 100 och ungefär 300 gånger mer än de som är i Fas 3. Helt absurda skillnader, tycker jag.

Läs fler texter av Mats Kristiansson på mkforlag.com och Vänsterpartiet Skövdes webbplats.

För övrigt anser jag att Sverigedemokraterna är rasister.