torsdag 13 april 2017

Är vi rika eller inte?

Sagt på Facebook:

A P: Sverige är ett rikt land. Varför har vi fler och fler människor som lever i fattigdom? Är vi rika eller inte?

K W: Några är väldigt rika. Många är fattiga.

Mats Kristiansson: Sant. Men det är också sant att inkomsterna för de som tjänar allra minst de senaste fyra decennierna ökat väldigt lite medan inkomsterna för medel- och höginkomsttagare ökat betydligt mer. Det tycks vara så att ju högre relativ inkomst man har desto mer har inkomsten ökat. Effekten blir att inkomstklyftorna ökar. Läs mer här: Ökade inkomstskillnader.

Ett exempel på vad resultatet för en långtidsarbetlös kan bli: För tjugo år sedan kunde hen äta dagens lunch fem dagar i veckan. Nu kan hen göra det ungefär en dag i veckan, eftersom priset på dagens lunch höjts betydligt mer än den långtidsarbetslöses ersättning.

A P: Så är det säkert, Mats.

Mats Kristiansson: Så är det. Vet detta av egen erfarenhet. Och detsamma gäller i princip allt. Till exempel har jag slutat gå till frisören. Istället rakar jag mig själv. Jag är tvungen att göra så för att få ihop ekonomin.

A P: Jag vet också hur det är, Mats. Och vi är många ...

Likaså tandläkaren mm är ju en klassfråga.

Mats Kristiansson: "Skillnaden i ekonomisk standard mellan de som arbetar och de som inte gör det har ökat," står det i artikeln jag länkar till ovan.

Ha också i åtanke att artikeln tar upp åren 1980 - 2005, alltså innan regeringen Reinfeldt. Såvitt jag kan bedöma har inkomstklyftorna fortsatt eskalera sedan dess, in minst på grund av åtgärder som Fas 3.

"Den nya regeringens politik med sänkt skatt för de med arbete, det så kallade jobbavdraget, i kombination med sänkt A-kassa och lägre tak i sjukförsäkringen torde medföra att skillnaden mellan förvärvsarbetande och ej förvärvsarbetande fortsätter att öka," står det artikeln jag länkar till ovan. Man får nog konstatera att den profetian besannats.

Läs fler texter av Mats Kristiansson på mkforlag.com och Vänsterpartiet Skövdes webbplats.

För övrigt anser jag att Sverigedemokraterna är rasister.