måndag 21 september 2015

Vad ett litet oppositionsparti kan göra

Detta är i korthet vad Vänsterpartiet fått igenom i budgetförhandlingarna med regeringen:

 • Avgiftsfri mammografi i hela landet.
 • Avgiftsfria preventivmedel för unga upp till och med 20 år.
 • Satsning på ungas psykiska hälsa.
 • Höjd gräns till 23 år för avgiftsfri tandvård till unga.
 • Sommarlovsstöd för att fler barn ska ha råd att vara med på läger och andra aktiviteter och få en härlig sommar.
 • Höjd riksnorm för försörjningsstödet för barn.
 • Satsning på socialtjänstens arbete med barn.
 • Satsning på kvinnors hälsa med fokus på en jämlik hälsa; primärvården tillförs resurser för det arbetet.
 • Avgiftsfria besök i öppenvården för alla 85+:are.
 • Sänkt avgift i kulturskolan.
 • Satsning på pedagogiska utemiljöer vid skolor, förskolor och fritids.
 • Fler anställda på fritids.
 • Upprustningsstöd för hyresrätter, framförallt i miljonprogramområdena, kopplat till hyresnivå och energieffektivisering.
 • Satsning på kollektivtrafik i landsbygd.

Läs mer här: Utbyggd välfärd och fler jobb.

Läs fler texter av Mats Kristiansson på mkforlag.com och Vänsterpartiet Skövdes webbplats.

För övrigt anser jag att Sverigedemokraterna är rasister.

Är du en missnöjd väljare?

Är du en missnöjd väljare?

Tycker du att riksdagspartierna inte sköter sig?

Funderar du på att rösta på ett parti som inte sitter i riksdagen vid valet 2018?

Varsågod!

Det här de partier som fick flest röster i valet 2014 utan att komma in i riksdagen:

*

 • Feministiskt initiativ.
 • 194 719 röster = 3,12 %.
 • Detta vill Feministiskt intiatitiv:
  • Vi vill att alla ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla områden i livet.
  • Feministiskt initiativ är en ideell organisation bestående av människor som inte längre vill vänta på att de etablerade politiska partierna ska driva de feministiska frågorna.
  • Feministiskt initiativ fortsätter den kamp och det arbete som kvinnor under lång tid utfört för att förbättra sina liv.
  • Feministiskt initiativ sätter de feministiska frågorna högst upp på den politiska dagordningen.
  • Genom att samla en bred folkrörelse för feminism och mänskliga rättigheter för vi in en ny dimension i politiken.
 • Läs mer här: Feministiskt initiativ.

*

 • Piratpartiet.
 • 26 515 röster = 0,43 %.
 • Detta vill Piratpartiet:
  • Piratpartiet står för omtänksamhet istället för misstänksamhet.
  • Piratpartiet växte fram för att försvara de fantastiska möjligheter den moderna informationstekniken skapat.
  • Piratpartiet menar alla människor är olika, och ändå har samma värde.
  • Chansen att få ett jobb ska varken påverkas av efternamn, hudfärg eller könsidentitet.
  • Möjligheten att adoptera barn ska vara lika för samkönade och olikkönade par.
  • Och så vidare. Alla ska ha samma rättigheter. Olikheter berikar!
 • Läs mer här: Piratpartiet.

*

 • Enhet.
 • 6 277 röster = 0,10 %.
 • Detta vill Enhet
  • Enhet vill ha en politik på människans och naturens villkor.
  • Målet för vårt arbete är en värld i balans och harmoni för jorden som helhet, vårt samhälle och inom varje enskild individ.
  • Vi menar att inre frid är en förutsättning för yttre fred.
  • Enhet är en ingång till en ny politik för ett medmänskligt samhälle och samverkan med andra bortom egoism och särintressen.
  • Samhällets värdegrund behöver vila på medkänsla och solidaritet. På att vi behandlar andra på samma sätt som vi själva vill bli behandlade.
 • Läs mer här: Enhet.

*

 • Djurens parti.
 • 4 093 röster = 0,07 %.
 • Detta vill Djurens parti:
  • Vi vill föra in djurens perspektiv in i politiken, eftersom djuren utgör en stor del av vårt samhälle och vår ekonomi.
  • Vi vill att djur och människor ska kunna samexistera och att deras välmående ej ska ses som en direkt kontrast till varandra.
  • Djurens parti respekterar FN:s deklaration av mänskliga rättigheter och vill se en liknande konvention för djurens rättigheter.
  • Partiet motarbetar alla former av utnyttjande av den svagares ställning för ekonomisk eller annan form av vinning. Både beträffande människor och djur.
 • Läs mer här: Djurens parti.

*

Jag vill till sist påminna om att det är möjligt för partier att växa mycket snabbt. På riktigt. Inte bara i opinionsmätningar.

Feministiskt initiativ, till exempel, fick i riksdagsvalet 2006 0,68 % av rösterna och i riksdagsvalet 2010 0,40 % av rösterna. I valet 2014 fick Feministiskt initiativ hela 3,12 % av rösterna. Läs mer här: Feministiskt initiativ.

Resultatet i riksdagsvalet 2014 finns här: Val till riksdagen - Röster.

Läs fler texter av Mats Kristiansson på mkforlag.com och Vänsterpartiet Skövdes webbplats..

För övrigt anser jag att Sverigedemokraterna är rasister.