söndag 14 maj 2017

Fyra av fem väljare vill minska de ekonomiska klyftorna

Sagt på Facebook:

P L: Sosseriet är en samhällsfara.

Mats Kristiansson: Allianspartiernas politik är en ännu större samhällsfara.

Ska vi komma till rätta med exempelvis inkomstklyftorna behövs mer av den politik Vänsterpartiet vill driva.

I budgetförhandingarna under våren ville V att de allra rikaste skulle beskattas mer men fick inte med sig regeringen.

P L: Att höja skatten ytterligare får tyvärr tråkiga konsekvenser. Sedan så är det mycket osäkert om statens inkomster ökar. Vi har nått skattetaket.

Mats Kristiansson: Inte om man vill utjämna inkomstklyftorna.

Att de rikaste lägger pengar på hög bidrar inte till att få fart på ekonomin. Bättre att omfördela till de fattigaste. Dessa kommer med största sannolikhet att använda pengarna till konsumtion.

En nyligen gjord undersökning visar att fyra av fem väljare anser att det är viktigt att minska de ekonomiska klyftorna i samhället. Läs mer här: Massivt stöd för mer jämlik politik.

Undersökningen visar också att det inom alla partier finns en majoritet som stöder uppfattningen att jämlika samhällen är bättre och att regeringen bör föra en politik för att minska klyftorna.

Vidare visar undersökningen att nio av tio väljare anser att en vd för ett stort privat företag ska tjäna högst fem gånger så mycket som en arbetare. De flesta tycker det räcker med tre gånger så mycket.

Enligt en granskning av LO tjänar en vd på ett av Sveriges 50 största företag lika mycket som 54 industriarbetare (referens: Vd:arnas inkomst – 54 arbetarlöner). Det är rätt långt ifrån hur nio av tio väljare tycker att det ska vara ...

Läs fler texter av Mats Kristiansson på mkforlag.com och Vänsterpartiet Skövdes webbplats.

För övrigt anser jag att Sverigedemokraterna är rasister.