onsdag 16 september 2015

99 SD-problem. Eller åtminstone 15

99 SD-problem synar Sverigedemokraternas populistiska retorik och tittar djupare på vilka idéer de faktiskt står för. I got 99 SD problems, and Jimmie Åkesson is just one.

Så beskriver Oliver Jonsson sin blogg, som finns här: 99 SD-problem. Han verkar dock bara ha skrivit om 15 problem, men det som finns verkar vara mycket intressant läsning. Just nu är jag nyfiken på sidan med korta beskrivningar av riksdagskandidaterna. Jag har bara koll på de man ser i media, så jag behöver absolut lära mig mer.

Läs fler texter av Mats Kristiansson på mkforlag.com och Vänsterpartiet Skövdes webbplats.

För övrigt anser jag att Sverigedemokraterna är rasister.

Vem sa så här?

I artikeln SD:s hat mot demokratin är konstant i DN finns följande citat:

Nog kan Sverige bidraga till att lindra nöden i världen. Det vilja vi icke undandraga oss. Men detta sker sannerligen inte genom att fritt öppna gränserna för med oss väsensskilda folkelement. Ställ saken på dess spets. Har en familj med egna barn rätt att försumma dessa för främmande fosterbarn? Har då en nation med egna medborgargrupper i nödläge rätt att försämra dessas ställning genom invandring? Vi besvara frågan med nej.

Läs artikeln om du vill veta vem som sa detta, när han sa det och i vilket sammanhang. Artikeln är rätt lång men absolut värd att läsa, tycker jag.

Läs fler texter av Mats Kristiansson på mkforlag.com och Vänsterpartiet Skövdes webbplats.

För övrigt anser jag att Sverigedemokraterna är rasister.

V är bäst! SD är sämst ...

Sagt på Facebook apropå en undersökning som visar att Vänsterpartiet är det mest aktiva och Sverigedemokraterna det minst aktiva partiet i riksdagens talarstol:

Mats Kristiansson: V är bäst! SD är sämst ... Någon som är förvånad?

P B: Nej, vänstern brukar vara högljudda och gapiga, utan att ha nått vettigt att säga, så varför skulle det vara annorlunda i riksdagen. De ser väl den som sin egen lekstuga, där de kan framföra sin plakatpolitik och genomföra sina manifestationer.

Mats Kristiansson: Även om det vore så som du beskriver det, P B - vilket jag är 100 procent säker på att det INTE är - är det ju ändå bättre att försöka än att inte göra det.

SD verkar ju inte ens försöka. Eller kan det helt enkelt vara så att SD inte har något att säga - förutom när det gäller invandringen.

Förresten, SD verkar ju inte ha så mycket att komma med där heller. SD verkar ju till exempel inte ha någon plan för integrationen.

Undersökningen är gjord av Svenska Dagbladet. Läs mer här: SD det minst aktiva oppositionspartiet. ETC har gjort en sammanfattning som finns här: Vänsterpartisterna är mest aktiva i riksdagen.

Vill inom parentes nämna att 15 personer gillat min kommentar på "Debattgrupp från höger till vänster", där den är postad. Tror det är rekord för det jag skrivit på just det forumet.

Läs fler texter av Mats Kristiansson på mkforlag.com och Vänsterpartiet Skövdes webbplats.

För övrigt anser jag att Sverigedemokraterna är rasister.

Hur hantera SD och neofascismen?

Så här definierar Henrik Arnstad, historiker och journalist, som i fem år studerat fascismens ideologi, begreppet neofascism i en artikel:

  • Det pluralistiska och multikulturella samhället ska avskaffas, till förmån för ett etniskt homogent samhälle.
  • Den västerländska demokratin – baserad på universella mänskliga rättigheter och individens frihet – ska ersättas av demokrati baserad på idén om ett "organiskt samhälle".
  • Den moderna tidens kosmopolism ska besegras via ett hyllande av autentisk nationell kultur.
  • Insikt måste nås om att de euroepeiska kulturerna befinner sig inför ett akut hot, de har nästan gått förlorade. Multikulturalism och multietnicitet undergräver de homogena kulturella och etniska identiteterna i Europa.
  • Den nya fascismen ska presenteras som en innovativ tredje väg, mellan traditionell vänster och höger.

Arnstad fortsätter:

Neofascisterna inom SD vill inte avskaffa den parlamentariska demokratin, till skillnad från exempelvis Adolf Hitler. I stället ska majoritetssamhällets tyranni råda, som via demokratiska beslut rasistiskt förtrycker utsatta minoriteter. Neofascismen hotar alltså inte själva det parlamentariska systemet utan grundidén om allas lika värde i en liberal demokrati.

Hur ska då de traditionella partierna göra, för att hantera SD och neofascismen? Jag menar att vi faktiskt kan lära av historien.

1. Aldrig samarbeta. De svenska politikerna har gjort helt rätt, som aldrig samarbetat med SD. Den sekund som framför allt den traditionella högern frestas till allianser för att möta vänstern vinner fascismen de riktigt stora framgångarna. Det var så både Hitler och Mussolini nådde makten.

2. Aldrig politiskt läckage. Då och då hörs röster om att "våga ta debatten", vilket innebär att köpa SD:s problemformulering. Detta är en livsfarlig väg. Att Tyskland accepterade Hitlers tanke om "judefrågan" innebar inget bakslag för hans parti, tvärtom. Att "judarna" diskuterades som samhällsproblem i stället för vad de egentligen var – en samhällsresurs – satte kursen mot katastrofen.

3. Våga använda korrekt terminologi. Enigheten är total inom den internationella expertkåren inom fascismforskningen: de nya europeiska partierna är fascistiska. Dagens begreppsförvirring måste upphöra. Det är dags att börja benämna SD korrekt i det offentliga samtalet.

Henrik Arnstad skriver vidare:

Fascismen delar inte på makt. Fascismen vill ha makten själv. Fascismen har alltid underskattats, men fascismen får aldrig underskattas.

Hela artikeln kan läsas här: "Sverigedemokraterna är ett fascistiskt parti".

Man undrar hur medveten Lars Göran Johansson, kommunikationsdirektör på Svenskt Näringsliv, var om punkterna ovan när han enligt artikeln Företagen och SD ses i smyg sa detta om Sverigedemokraterna:

Det är ett stort riksdagsparti, och vi behandlar dem som alla andra som vi försöker påverka.

Läs fler texter av Mats Kristiansson på mkforlag.com och Vänsterpartiet Skövdes webbplats.

För övrigt anser jag att Sverigedemokraterna är rasister.