torsdag 24 september 2015

Hwad wilja Sverigedemokraterna? III

  • Jobba lite och tjäna mycket. Åtminstone riksdagsledmöterna.

Så här står det i insändaren SD vill ha höga politikerlöner i Nerikes Allehanda:

Vänsterpartiet vill sänka riksdagsledamöternas löner, något som SD inte håller med om.

Sverigedemokraterna röstade häromdagen mot Vänsterpartiets förslag om att sänka riksdagsledamöternas löner. Idag tjänar en riksdagsledamot 61 000 kronor i månaden och lönen brukar höjas mer än för vanliga arbetare.

Vänsterpartiet föreslog en rimlig sänkning till 44 500 kronor men SD röstade mot. Till saken hör också att SD:s riksdagsledamöter är de i särklass minst aktiva i riksdagen. De vill alltså inte jobba särskilt mycket men en fet lön tycker de sig förtjäna.

Läs fler texter av Mats Kristiansson på mkforlag.com och Vänsterpartiet Skövdes webbplats.

För övrigt anser jag att Sverigedemokraterna är rasister.

Reformistisk socialism: En definition

Både Vänsterpartiet och Socialdemokraterna är reformistiska socialistiska partier. På sidan Reformistisk socialism på learning4sharing.nu finns den här definitionen:

Den reformistiska grenen av socialismen vill, till skillnad från exempelvis kommunismen, uppnå politiska resultat på demokratisk väg genom reformer. Människan är inte ett medel för att uppnå högre mål utan är ett mål i sig. Blandekonomi är den ekonomiska modellen, och det parti i Sverige som idag anses ligga närmast den reformistiska socialismen ideologiskt är socialdemokraterna. Även vänsterpartiet är numera ett reformistiskt parti.

På sidan blandekonomi på ne.se finns den här definitionen:

blandekonomi, ekonomiskt system där det huvudsakligen råder marknadsekonomi, men där bl.a. statsmakterna försöker påverka den ekonomiska utvecklingen för att bl.a. försöka öka den ekonomiska och sociala tryggheten och utjämna konjunkturer.

Vill också ta tillfället i akt att påpeka att Vänsterpartiet inte, som många tycks tro, heter VPK längre. Så här står det på sidan Vänsterpartiet på ne.se:

Vänsterpartiet, V, politiskt parti, grundat 1917 under namnet Sverges socialdemokratiska vänsterparti i en utbrytning (egentligen uteslutning) från det socialdemokratiska partiet.

Under sin existens har partiet haft fyra namn: Sverges socialdemokratiska vänsterparti (SSV) 1917–21, Sver(i)ges kommunistiska parti (SKP) 1921–67, Vänsterpartiet kommunisterna (vpk) 1967–90 samt därefter Vänsterpartiet (V).

Läs fler texter av Mats Kristiansson på mkforlag.com och Vänsterpartiet Skövdes webbplats.

För övrigt anser jag att Sverigedemokraterna är rasister.