lördag 12 september 2015

En påminnelse

I artikel 14 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna står detta:

"Var och en har rätt att i andra länder söka och åtnjuta asyl från förföljelse."

Referens: FN:s allmänna förklaring.

Läs fler texter av Mats Kristiansson på mkforlag.com och Vänsterpartiet Skövdes webbplats.

För övrigt anser jag att Sverigedemokraterna är rasister.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar