söndag 18 oktober 2015

Är Sverigedemokraterna rasister?

Enligt en sökning på "ras" i en pdf-fil med Sverigedemokraternas principprogram förekommer begreppet ras i betydelsen "undergrupp inom en art vilken har utseendemässiga eller fysiologiska särdrag som skiljer den från andra undergrupper inom arten" ingen enda gång och begreppet rasism i betydelsen "en åsikt som säger att jordens människor är olika mycket värda beroende på var de kommer ifrån och hur de ser ut" en gång, närmare bestämt i meningen: "Sverigedemokraternas nationalism är öppen och ickerasistisk."

Ska man av detta dra slutsatsen att Sverigedemokraterna inte är rasister?

Givetvis INTE!

Min gissning är att Sverigedemokraterna tror att om de inte använder bokstavskombinationerna ras och rasism i de ovan angivna betydelserna kan de inte beskyllas för att vara rasister.

Tror man det har man inte förstått hur språk fungerar. Vilken kombination av ljud eller bokstäver som representerar ett visst begrepp är mer eller mindre slumpmässigt. Det är innebörden som är det viktiga.

Detta är viktigt att hålla i minnet när man läser Sverigedemokraternas principprogram. Gör man det kommer man förstås fram till att Sverigedemokraterna är rasister. Om jag hinner och orkar kommer jag att komplettera med en del relevanta citat senare.

Tills dess kan du läsa den här artikeln på ETC:s webbplats: Visst är SD fascister. Den analyserar förvisso inte i första hand Sverigedemokraternas principprogram men är dock rätt upplysande.

Läs fler texter av Mats Kristiansson på mkforlag.com och Vänsterpartiet Skövdes webbplats.

För övrigt anser jag att Sverigedemokraterna är rasister.

Nej! nej! och åter nej!

Sagt på Facebook:

Trådstart: Johnny Magnusson (M) tycker att SD skulle ha bjudits in till flyktingsamtalen. Han anser att SD kör på och inte ser komplexiteten. De skulle, enligt honom, varit tvungna att se helheten.

Jag säger att SD vet om komplexiteten. De kommer att ignorera den, hur många samtal de än skulle få medverka på.

SD är fascister, de är och kommer vara emot flyktingar. De kommer inte ändra sig, Johnny.

Kinberg Batra: "Jag hade inte bjudit in SD".

K W: Den tyska borgerligheten drömde också om att "tämja" den där Hitler när han väl hade krossat fackföreningar och "tagit hand om" kommunisterna. Han kommer nog att lugna sig, sa man. Det gick väl sådär, kan man säga.

Mats Kristiansson: Nej! nej! och åter nej! Johnny Magnusson. Du är så naiv att man häpnar. Bra att Anna Kinberg Batra står på sig.

Läs fler texter av Mats Kristiansson på mkforlag.com och Vänsterpartiet Skövdes webbplats.

För övrigt anser jag att Sverigedemokraterna är rasister.

Vem har kontrollen?

Sagt på Facebook:

Trådstart: En bild av Carola Lemne, VD för Svenskt Näringsliv, med texten: "Jag styr Sverigedemokraterna".

Mats Kristiansson: Carola Lemne tror möjligen att hon kan kontrollera SD, men det kan också vara SD som är i kontroll.

"Fascismen delar inte på makt, fascismen vill ha makten själv. Fascismen har alltid underskattats, men fascismen får aldrig underskattas," skriver Henrik Arnstad i artikeln "Sverigedemokraterna är ett fascistiskt parti". Henrik Arnstad har i fem år studerat fascismens ideologi utifrån den moderna internationella forskningen.

Man kan förvisso diskutera om SD är fascister eller inte, men likheterna mellan SD:s ideologi och fascismens är enligt min mening såpass många att jämförelsen i vilket fall som helst är relevant. Det tycker jag SD har bevisat under sina år i regeringen, inte minst den senaste tiden.

Läs fler texter av Mats Kristiansson på mkforlag.com och Vänsterpartiet Skövdes webbplats.

För övrigt anser jag att Sverigedemokraterna är rasister.

Det krävs ingen professor i psykologi

Sagt på Facebook:

Trådstart: "Hälften av de visstidsanställda på hela arbetsmarknaden uppger att de får veta när de ska jobba mindre än en vecka innan. Det krävs ingen professor i psykologi för att förstå hur det påverkar hälsan," skriver Hanna Cederin, förbundsordförande för Ung Vänster, i debattartikeln "Hur kan man tro att försämrat anställningsskydd leder framåt?".

Nej. det kan inte heller vara speciellt svårt för någon att förstå att en ytterligare försämring av anställningsskyddet enbart har en negativ påverkan för alla med osäkra anställningsformer.

J L: Frågeställningen kan besvaras så här: Det kan leda framåt för arbetsgivarna. Man antar att osäkerheten ska göra arbetet effektivare. Och det är antagligen sant. För arbetskraften tvingas vara mer alert och inställsam. Och sen är det ju inte arbetsgivarna som betalar räkningarna för sjukskrivningarna. Inte direkt i alla fall! Så visst kan det leda framåt. Men inte för de anställda.

Mats Kristiansson: För att inte tala om alla i Fas 3 som har i det närmaste ingen chans att få ett jobb. Nu ska Fas 3 förvisso fasas ut, har regeringen sagt, men än så länge är det bara fagra löften. Det jag inte heller fått svar på är vilken hjälp som kommer att erbjudas de som är nedgångna framför allt psykiskt efter många års förnedring i Fas 3 och andra åtgärder.

Läs fler texter av Mats Kristiansson på mkforlag.com och Vänsterpartiet Skövdes webbplats.

För övrigt anser jag att Sverigedemokraterna är rasister.

Förebilder

Sagt på Facebook:

L O: Åsnan Ior. Och Ronny Eriksson. Mina förebilder ...

Mats Kristiansson: Två av mina förebilder också.

L O: Tjuren Ferdinand kvalar in också ... Brukar göra omgivningen lite frågande, de flesta som känt mej innan jag gick i väggen senast har uppfattat mig som en "stridis" ...

Mats Kristiansson: Gillar också tjuren Ferdinand. Kan vara ungefär lika kompromisslös om jag tycker något är viktigt. Men oftast har jag inga problem med att kompromissa eller ge efter helt för vad någon annan tycker.

Läs fler texter av Mats Kristiansson på mkforlag.com och Vänsterpartiet Skövdes webbplats.

För övrigt anser jag att Sverigedemokraterna är rasister.