måndag 12 oktober 2015

Vad är solidaritet?

Så här säger Henning Mankell i Stefan Jarls film Homo Narrans (med viss reservation för att jag någon gång hört fel):

I mitt liv är det naturligtvis solidaritet som är det avgörande.

Jag tänker ibland så här: Vi människor, vi har alltid ett alternativ. Låt oss anta att jag sitter i den här stolen. Jag sitter och ser på tv en kväll, och så hör jag plötsligt någon ropa på hjälp där ute.

Då har jag följande alternativ: antingen kan jag skruva upp ljudet på tv:n så att jag inte hör det där eller så kan jag gå och se efter om jag faktiskt kan göra någonting. Och Gud ske lov vet jag med mig själv att jag går och ser efter om jag kan göra någonting.

Men det är själva grundprincipen för det jag tror om en bättre värld. Man kan kalla det socialism. Man kan kalla det kommunism. Man kan kalla det precis vad fan man vill.

Men det bygger ytterst på solidaritet. Att om jag vill att mina barn ska få ett bättre liv i framtiden, då måste jag samtidigt vilja att alla andra barn också får det bättre, därför att om inte så kommer inget barn att få någon vettig framtid.

Så i allt vad jag tänker när det gäller politik, så är utgångspunkten solidariteten.

Och solidaritet är faktiskt inget tveeggat svärd. Det är ett svärd som verkligen, bokstavligen talar inte med kluven tunga (om jag ska fortsätta med alla liknelser här).

Och solidariteten är, tror jag, den enda vägen vi kan gå för att skapa en bättre värld.

Och jag är lite rädd för att ... Sverige var ju ett land väldigt, väldigt länge på väg att skapa någonting bra just med solidariteten som en slags grundbult, men så såldes det här ut på 80-talet.

Och jag tror att för vår del gäller nu att återerövra den här solidariteten som gick förlorad, därför att det är det enda sättet jag kan se att man kan bygga ett anständigt samhälle på.

Men jag menar också att ingenting är för sent. Det går att återerövra den här tanken om solidariteten.

Och jag vill också påstå att det är klokt att vara solidarisk. Det är inte bara något fint att vara utan det är klokt. Just med tanke på att om inte jag väljer att andra också ska ha ett bra liv, ja, då blir det inget liv för någon av oss.

Så det är ganska förnuftigt att tänka solidariskt. Och det är grundbulten i all min politiska åskådning, och det är solidaritet.

Läs fler texter av Mats Kristiansson på mkforlag.com och Vänsterpartiet Skövdes webbplats.

För övrigt anser jag att Sverigedemokraterna är rasister.