lördag 26 september 2015

Sverige håller på att falla samman

Hittade detta på Facebook:

Vänner. Jag måste tyvärr konstatera att Sverige håller på att falla samman. Nationen står inför ett inbördeskrig utan dess like. Jag har läst det på internet. Aldrig tidigare har Sverige utsatts för en sån prövning som vi står inför nu!

Landet håller på att falla samman, det ser man ju! Det är dags att öppna ögonen och inse att något är på väg att gå alldeles åt helvete i landet Sverige. Det här är något vi aldrig varit i närheten av i vår historia!

1719, till exempel, brände ryssen ner Östhammar, Öregrund, Lövstabruk, Forsmarks bruk och Norrtälje. Hade ortsborna då vetat att vi 300 år senare skulle bli tvungna att eventuellt göra vissa uppoffringar för att hjälpa folk på flykt från krig hade de antagligen inte klagat. Inte om de vetat vilka fruktansvärda saker vi tvingas gå igenom!

1867-1869 var det svält i Sverige, påstås det. Och en massa människor dog av svält, och folk emigrerade och hade sig, sägs det. Pyttsan, säger jag, det är ingenting mot den massvält som råder idag! När svenska pensionärer tvingas att äta sina egna möbeltassar och slicka saltsten för att överleva. Det kommer in rapporter om att pensionärer idag är tvungna att riva ner sina tapeter och koka i vatten utspätt med grus för att överleva! (Källa: En kille på flashback.) De som var med om "svälten" under 1800-talet hade antagligen skämts om de vetat hur pensionärerna idag hade det!

Och visst fan har det blivit värre att jobba med! Förr i tiden hade folk behagliga jobb som självförsörjande bonde (tänker mig att det är en tillvaro inte olik hur Ernst Kirschteiger har det idag) eller annat självförverkligande, som typ kolgruvearbetare. Nu för tiden är alla jobb ett helvete, för oavsett hur mycket man jobbar kommer Stefan Löfven, eller PK-Jesus som jag kallar honom, och tar 96 % av det man skrapat ihop och skänker till invandrarna, så att de kan köpa palats och köra Lamborghini! För jävligt är vad det är!

Och visst har det gått snabbt. Jag minns jag hur lugnt och tryggt det var på 90-talet. Då var man aldrig rädd, för det hände aldrig någonting farligt! Nää då! Begreppet grov brottslighet existerade knappt! Varken stölder, rån, kidnappningar eller mord hände då! Och det fanns inga gäng heller! Eller, alltså, det hände ju saker, men det var ju inte som nu! Stureplansmorden, Militärligan Uppsalaligan, Mathias Flink, Rififikuppen mot Moderna muséet, mordet på John Hron, Maskeradligan, rånet på Gotiabanken, MC-krigen, Lasermannen, morden i Malexander och så vidare var ju förvisso inte så bra men är ju inget i jämförelse mot vad som händer nu! I somras var det t.ex. fyra asylsökande som vägrade kliva av bussen i Röstånga! Sånt får mig att fråga mig: Vad i helvete är det som håller på att hända?

Statsskulden är högre än någonsin (skitmånga miljarder har jag läst). Det är helt omöjligt att få tandläkartid, för alla tandläkare hjälper bara lycksökande dentalimmigranter från Mellanöstern som reser över hela Europa för att komma till Sverige, som är det enda landet i världen där man kan få en rotfyllning! Sex miljoner etniska svenskar mitt i livet är bostadslösa till följd av att deras hus byggts om till flyktingförläggningar för "ensamkommande flyktingbarn", som för övrigt inte ens är barn, för man kan tydligt se att några har kommit in i puberteten! Det är så mycket invandrare överallt så man måste införa arabiska och urdu i första klass i vissa skolor, för annars klarar sig de svenska barnen, som är i minoritet, inte i samhället. (Det här berättade en kille för mig i fikarummet, så det måste ju vara sant!)

Och allt det här kokar ner till en enda fråga, till mannen, landsförrädaren, som personligen är ansvarig för ALLT detta! VAD GÖR STEFAN LÖFVEN? (PK-Jesus.)

Kalle Björk.

För att ingen ska missförstå är det väl bäst att säga att det är ironi. För övrigt hejdlöst rolig sådan, enligt min mening.

Läs fler texter av Mats Kristiansson på mkforlag.com och Vänsterpartiet Skövdes webbplats.

För övrigt anser jag att Sverigedemokraterna är rasister.

Internationell konvention mot alla former av rasdiskriminering: Artikel 4

Så här står det i Artikel 4 i "Internationell konvention mot alla former av rasdiskriminering", som antogs av FN:s generalförsamling 1965, undertecknades av Sverige 1966 och trädde i kraft 1969 (i Sverige 1972):

Konventionsstaterna fördömer all propaganda och alla organisationer som grundar sig på föreställningar eller teorier att någon ras eller persongrupp av viss hudfärg eller visst etniskt ursprung skulle vara överlägsen någon annan grupp eller som söker rättfärdiga eller främja rashat och diskriminering i någon form och åtar sig att vidta omedelbara och konkreta åtgärder som syftar till att utrota all uppmaning eller utövande av sådan diskriminering. I detta syfte skall konventionsstaterna, med vederbörligt beaktande av de principer som omfattas av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna och av de rättigheter som uttryckligen anges i artikel 5 i denna konvention, bland annat

a) förklara som brottslig gärning som är straffbar enligt lag allt spridande av idéer grundade på rasöverlägsenhet eller rashat, uppmaning till rasdiskriminering, liksom alla våldshandlingar eller uppmaning till sådana handlingar mot en viss ras eller en grupp av personer av annan hudfärg eller annat etniskt ursprung och även lämnande av stöd i någon form till rasistiska aktiviteter, inklusive finansiering av sådana aktiviteter,

b) olagligförklara och förbjuda organisationer samt organiserad propaganda och all annan propaganda som främjar och uppmanar till rasdiskriminering, samt förklara deltagande i sådana organisationer eller i sådan verksamhet som brottslig gärning som är straffbar enligt lag, samt

c) inte tillåta offentliga myndigheter eller offentliga institutioner, vare sig nationella eller lokala, att främja eller uppmana till rasdiskriminering.

Hela konventionen kan hämtas här: Internationell konvention om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering.

Några länkar till sidor där hela eller delar av citatet ovan diskuteras:

Läs fler texter av Mats Kristiansson på mkforlag.com och Vänsterpartiet Skövdes webbplats.

För övrigt anser jag att Sverigedemokraterna är rasister.

Vilka vinklar mest: Avpixlat eller Expo och ETC?

Sagt på Facebook:

U L: Avpixlat är långt ifrån den enda siten som är vinklad. Det finns siter som vinklar åt både höger och vänster. Lite eget sunt förnuft samt källkritik brukar räcka långt. Eller håller du inte med, Mats Kristiansson?

Mats Kristiansson: Källkritik är viktigt i alla lägen. Det som står på Avpixlat och andra liknande hatsiter är dock mycket mer vinklat än det som står i till exempel moderata Svenska Dagbladet eller socialdemokratiska Aftonbladet.

U L: Expo och ETC är i mitt tycke väldigt vinklade.

Mats Kristiansson: Sant. Om man med vinkling menar att fokusera på ett speciellt område eller ha ett speciellt perspektiv.

"Stiftelsen Expo utmanar intoleransen genom granskning, med förebyggande arbete i form av utbildning och genom att engagera antirasister. Med våra tre olika verksamhetsinriktningar uppmärksammar vi det hot som intoleransen utgör mot det öppna samhället," står det här: Vad vi gör.

"Dagens ETC är den nya rödgröna dagstidningen," står det här: Dagstidningen fyller fyra månader – men fyller den sitt syfte?. På samma sida står också: Målsättningen är att "kunna förändra svensk debatt, bland annat genom att konsekvent – dagligen – bemöta liberala eller konservativa föreställningar".

Frågan är vad som är sant. Jag har inte läst så mycket, varken på Avpixlat eller Expos och ETC:s webbplatser. Expos och ETC:s beskrivning av världen tycks dock stämma väl med hur jag upplever världen.

Det tycker jag inte att Avpixlats beskrivning av världen gör. Två ord som ofta återkommer är "asylkaos" och "massinvandring". Enligt sidan Sverige på migrationsinfo.se var år 2014 nettoinvandringen till Sverige 75 000 personer. Det tycker inte jag kan kallas "massinvandring".

Dessutom skrivs på Avpixlat mycket om problem med invandrare. Jag har bott i ett invandrartätt område i 25 år. Kanske 70 % har utländsk bakgrund. Jag har inte noterat några speciella problem med invandrare under dessa 25 år. Jag tycker att de är ungefär som svenskar i allmänhet.

Om jag märkt något är det i så fall att de allra flesta med utländsk bakgrund är mer sociala och trevliga att prata med än svenskar. (Därmed inte sagt att svenskar är otrevliga. De allra flesta svenskar är precis lika trevliga som de allra flesta med utländsk bakgrund; de är bara mindre pratsamma.)

U L: Till mångt och mycket hänger det på ens egna politiska inriktning vilka siter man tycker är vinklade eller inte. Huvudsaken är, enligt mig, att vi öppet kan diskutera utan att blint tro på dessa siter samt respektera att alla inte tycker lika. Och det är väl tur det.

Mats Kristiansson: Håller delvis med. Håller dock inte med om att "ens egna politiska inriktning" avgör "vilka siter man tycker är vinklade eller inte". Åtminstone inte i mitt fall.

Jag är vänsterpartist. Om en enskild vänsterpartist - eller för den delen Vänsterpartiet generellt - gjort något fel eller dylikt vill jag veta det rakt på sak och utan några som helst förskönande omskrivningar, halvsanningar eller lögner.

Hur ska jag kunna förhålla mig verkligheten om jag inte säkert vet vad som är sant och osant? Hur ska jag kunna påverka på ett adekvat sätt om det jag försöker påverka är helt eller delvis lögnaktigt?

U L: Håller med dig. Just därför tar jag allt från dessa siter med en nypa salt. Har fått för mig att om man läser om samma händelse på flera olika siter med olika politiska sympatier kan man efter ett visst pusslande åtminstone komma någorlunda nära sanningen.

Läs fler texter av Mats Kristiansson på mkforlag.com och Vänsterpartiet Skövdes webbplats.

För övrigt anser jag att Sverigedemokraterna är rasister.