onsdag 30 september 2015

Nio punkter för global fred

I en debattartikel på unt.se presenterar tolv professorer, lektorer och doktorander vid Institutionen för freds- och konfliktforskning vid Uppsala universitet dessa rekommendationer för att stärka insatserna för global fred:

 1. Vi måste aktivt bidra till FN:s fredsbevarande operationer.
 2. Vi måste stärka insatserna för internationell medling.
 3. Vi måste bryta konfliktspiraler genom konkreta fredsinsatser.
 4. Vi måste ge psykologiskt och socialt stöd till människor traumatiserade av krig.
 5. Vi måste arbeta för ökad tolerans.
 6. Vi måste främja demokrati och gott styre.
 7. Vi måste investera i utbildning.
 8. Vi måste verka för ökad jämställdhet.
 9. Vi måste bekämpa fattigdom och främja en inkluderande världsekonomi.

Alla de nio punkterna har sin grund i forskning. Hela artikeln kan läsas här: Nio punkter för global fred.

Läs fler texter av Mats Kristiansson på mkforlag.com och Vänsterpartiet Skövdes webbplats.

För övrigt anser jag att Sverigedemokraterna är rasister.

Om politikers direkta ansvar för sitt partis politik

Så här står det bland annat i artikeln SD: föreslår: Fullmäktiges politiker bör ta emot ”ensamkommande” hemma på exponerat.net:

Sverigedemokraterna i Lidköping skriver i en motion att de politiker som vill att Lidköping ska ta emot fler "ensamkommande" själva skall ta hand om dem hemma, i stället för att kommunen skall driva "dyra" mottagningar. Det skall enligt förslaget vara de mottagande politikernas sak att sköta integrationen.

– Politiker i kommunen som är positiva till denna form av invandring bör aktivt agera föredöme och ta ett direkt ansvar för de "ensamkommande" som de beslutat att ta emot inom kommunen. I stället för att placera de "ensamkommande" i dyra speciella boenden [...] kan kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare öppna sina hem för dessa, skriver SD i sin motion.

Jag kommentarade denna artikel i en tråd på Facebook på följande vis:

Jag föreslår att alla SD-politiker i Lidköping "bör aktivt agera föredöme och ta ett direkt ansvar" för sitt partis politik, d.v.s. "hjälp i närområdet", genom att åka till nämnda närområde, förslagsvis Libanon, och hjälpa till där.

När SAMTLIGA SD-politiker i Lidköping gjort detta kan SD:s förslag om att "politiker som vill att Lidköping ska ta emot fler 'ensamkommande' själva skall ta hand om dem hemma" MÖJLIGEN beaktas.

Anmärkning: Exponerat är en hatsajt. Läs mer på sidan Sveriges värsta högerextremistiska hat- och rasistsajter! Del 2: Exponerat. på slutpixlat.blogspot.se.

Läs fler texter av Mats Kristiansson på mkforlag.com och Vänsterpartiet Skövdes webbplats.

För övrigt anser jag att Sverigedemokraterna är rasister.

Angrip det verkliga problemet

Hittat på Facebook:

Angrip det verkliga problemet.

Om bostadsbristen är ett problem, angrip bostadsbristen. Inte invandrare.

Om arbetslösheten är ett problem, angrip arbetslösheten. Inte invandrare.

Om kriminaliteten är ett problem, angrip kriminaliteten. Inte invandrare.

Om missbruket är ett problem, angrip missbruket. Inte invandrare.

Läs fler texter av Mats Kristiansson på mkforlag.com och Vänsterpartiet Skövdes webbplats.

För övrigt anser jag att Sverigedemokraterna är rasister.

Sverigedemokratin verkar vara en masspsykos

Sverigedemokratin verkar vara en masspsykos, tycker jag.

Enligt NE är masspsykos "en extrem form av massuggestion".

Enligt NE är massuggestion "typ av påverkan på en grupp eller massa av människor".

I NE står om massuggestion vidare bland annat detta: "När omdömet och kritikförmågan sätts ur spel kan man tala om masspsykos. Påverkan syftar till att ändra människors åsikter, attityder eller beteende och är mer känslomässig än saklig. Diktatorer brukar utnyttja massuggestion i samband med parader och massmöten, där starkt förenklade budskap skall trummas in."

Läs fler texter av Mats Kristiansson på mkforlag.com och Vänsterpartiet Skövdes webbplats.

För övrigt anser jag att Sverigedemokraterna är rasister.

Var besvärlig

Hittat på Facebook:

Var besvärlig, ta plats, höj din röst och backa inte.

Vi håller varandras hand när det bli läskigt.

Läs fler texter av Mats Kristiansson på mkforlag.com och Vänsterpartiet Skövdes webbplats.

För övrigt anser jag att Sverigedemokraterna är rasister.

Det är väl fan också ...

Hittat på Facebook:

Det är väl fan också att man ska stämplas som rasist bara för att man avskyr människor som kommer från andra länder och inte ser ut som oss svenskar.

Ulf Ivar Nilsson.

Läs fler texter av Mats Kristiansson på mkforlag.com och Vänsterpartiet Skövdes webbplats.

För övrigt anser jag att Sverigedemokraterna är rasister.

Från BSS till GSU

Hittat på Facebook:

Sverigedemokraterna har onekligen gjort en spännande ideologisk resa. Från "Bevara Sverige Svenskt" till "Gör Sverige Ungerskt".

Caspian Rehbinder.

Läs fler texter av Mats Kristiansson på mkforlag.com och Vänsterpartiet Skövdes webbplats.

För övrigt anser jag att Sverigedemokraterna är rasister.

Hwad wilja Sverigedemokraterna? IV

 • I hemlighet massövervaka partiets egna förtroendevalda, anställda och politiskt aktiva medlemmar.
 • Åsiktsregistrera journalister som anställs inom public service och tvinga dem att uppge vilket parti de sympatiserar med.
 • Återinföra passkontrollen vid Sveriges gränser.
 • Införa tvingande medicinska ålderskontroller av ensamkommande barn.
 • Kanske införa kontroll av nationstillhörighet.
 • Kanske införa kontroll av religiös tillhörighet.
 • Kanske införa kontroll av rastillhörighet.

Ha i åtanke att dessa tankar kommer från Ulf Bjerlid, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, som förhåller sig "försiktigt kritisk när Sverigedemokraterna benämns som ett rasistiskt eller fascistiskt parti". Detta enligt inlägget Sverigedemokraternas kontrollfanatism leder tankarna till fascismen på Ulfs blogg, samma inlägg som tankarna ovan kommer från.

Läs fler texter av Mats Kristiansson på mkforlag.com och Vänsterpartiet Skövdes webbplats.

För övrigt anser jag att Sverigedemokraterna är rasister.