lördag 31 oktober 2015

Nej, titta inte bort

Hittat på facebook:

Läs fler texter av Mats Kristiansson på mkforlag.com och Vänsterpartiet Skövdes webbplats.

För övrigt anser jag att Sverigedemokraterna är rasister.

Ett räkneexempel II

Integration = Den nya kulturen + Den gamla kulturen

Assimilering = Den nya kulturen - Den gamla kulturen

Vilken summa är störst?

Tillägg apropå att visst klargörande tydligen behövs:

Enligt NE är assimilering en "process genom vilken en minoritet, t.ex. en invandrargrupp i det svenska samhället, helt överger sin egen kultur, så att ursprungliga kulturskillnader försvinner".

Med andra ord innebär assimilering att den för en invandrare nya kulturen (den svenska) läggs till och den för en invandrare gamla kulturen (den kultur hen hade när hen kom till Sverige) dras ifrån.

Läs fler texter av Mats Kristiansson på mkforlag.com och Vänsterpartiet Skövdes webbplats.

För övrigt anser jag att Sverigedemokraterna är rasister.

tisdag 27 oktober 2015

Assimileringsprocessen är ofta lång och problemfylld

Den som inte känner till Star Trek kan läsa mer här: Borg.

Läs fler texter av Mats Kristiansson på mkforlag.com och Vänsterpartiet Skövdes webbplats.

För övrigt anser jag att Sverigedemokraterna är rasister.

Nog

Hittat på Facebook:

Nog

Du som haver rasen kär
lever under stort besvär
Vart du dig i Sverige vänder
ser du folk från andra länder
Hatet kommer, hatet går
men du bara sämre mår

Lilla nasse, trasig själ
du vill inte någon väl
Uppväxt utan eget lego
världens fattigaste ego
Du som håller rasen kär
hatar den som olik är

Nätet ger dig låtsat stöd
när du önskar andras död
Surfare på bruna vatten
hatare i mörka natten
Falska sajter fröna sår
in i hjärtat orden når

Många hus nu står i brand
lågor lyser upp vårt land
Händer gnuggas av förtjusning
blinda hatet ser en ljusning
Bakom masken munnen ler
åt det hemska som här sker

Vi nu stänger hatets dörr
inget nånsin blir som förr
Vi tar landet vårt tillbaka
vill ej mera hatet smaka
Hör vår varning, lilla du
nog är nog, och nog är nu

Ivan Midjich

Läs fler texter av Mats Kristiansson på mkforlag.com och Vänsterpartiet Skövdes webbplats.

För övrigt anser jag att Sverigedemokraterna är rasister.

lördag 24 oktober 2015

Attacken i Trollhättan rasistiskt motiverad

Hittat på Facebook:

Attacken i Trollhättan sänder en våg av sorg och chock genom Sverige. Våra tankar går till offrens familj och vänner.

Dådet var rasistiskt motiverat. Det har inte skett i ett politiskt tomrum utan är del av något större. När hatet piskas upp drabbas människor.

Nu ska vi visa att vi håller ihop mot rasismen. När andra vill ställa grupper mot varandra måste vi hålla fast vid gemenskap och sammanhållning. Bara då kan vi mota tillbaka hatet.

Jonas Sjöstedt.

Läs fler texter av Mats Kristiansson på mkforlag.com och Vänsterpartiet Skövdes webbplats.

För övrigt anser jag att Sverigedemokraterna är rasister.

Välfärdspolitik och generös flyktingpolitik hänger ihop

Hittat på Facebook:

I förhandlingar med regeringen och allianspartierna har Vänsterpartiet kommit med konstruktiva förslag och lösningar för att flyktingmottagandet ska fungera.

Tyvärr har regeringen prioriterat en uppgörelse med Moderaterna istället för att fokusera på ett värdigt och tryggt mottagande för de som flytt krig och förtryck.

"Vårt Sverige är känt för sin välfärdspolitik och generösa flyktingpolitik. Två saker som inte utesluter varandra utan som historiskt alltid har hängt ihop.

Genom att investera och satsa på människor, bygga ut välfärden för fler jobb, bostäder och fungerande infrastruktur så växer Sverige. Men då behöver vi också en växande befolkning och vi kan fortsätta vara ett land som respekterar asylrätten.

Vänsterpartiet kan inte ställa sig bakom en politik som försvårar situationen," säger Nooshi Dadgostar.

Läs fler texter av Mats Kristiansson på mkforlag.com och Vänsterpartiet Skövdes webbplats.

För övrigt anser jag att Sverigedemokraterna är rasister.

onsdag 21 oktober 2015

Vilka borde ha munkorg?

Katrin Zytomierska vill ha munkorg på ouppfostrade barn och hundar. Läs mer här: Koppla era barn så slipper jag koppla min hund.

Jag vill ha munkorg på ouppfostrade tyckare och politiker.

Läs fler texter av Mats Kristiansson på mkforlag.com och Vänsterpartiet Skövdes webbplats.

För övrigt anser jag att Sverigedemokraterna är rasister.

Yougov = Ljugov

Skrivet på Facebook:

Trådstart: SD räknar med bråk. 1/8 = 5/8.

P B: För övrigt undrar jag hur SD:arna fått för sig att de har 25 procent. Vad jag vet har de 12,8 procent.

Mats Kristiansson: Från Yougov. Så här säger statsvetaren Andreas Johansson om mätmetoden: "Problemet med Yougov är att de inte använder sig av slumpmässigt utvalda personer. Detta är en självrekryterad panel där vi inte vet på vilket sätt de svarande avviker från befolkningen i stort." Läs mer här: YouGov kritiseras för SD:s rekordmätning.

Sanningen är snarare att SD har stöd av så många som Sifos undersökning säger, nämligen 17,8 procent i augusti. Visserligen mycket men dock betydligt mindre än 25 %. Läs mer här: Sifo: Rekordnotering för SD.

P B: Tycker att det låter som ett gammalt regeringsorgan på Balkan ...

Läs fler texter av Mats Kristiansson på mkforlag.com och Vänsterpartiet Skövdes webbplats.

För övrigt anser jag att Sverigedemokraterna är rasister.

söndag 18 oktober 2015

Är Sverigedemokraterna rasister?

Enligt en sökning på "ras" i en pdf-fil med Sverigedemokraternas principprogram förekommer begreppet ras i betydelsen "undergrupp inom en art vilken har utseendemässiga eller fysiologiska särdrag som skiljer den från andra undergrupper inom arten" ingen enda gång och begreppet rasism i betydelsen "en åsikt som säger att jordens människor är olika mycket värda beroende på var de kommer ifrån och hur de ser ut" en gång, närmare bestämt i meningen: "Sverigedemokraternas nationalism är öppen och ickerasistisk."

Ska man av detta dra slutsatsen att Sverigedemokraterna inte är rasister?

Givetvis INTE!

Min gissning är att Sverigedemokraterna tror att om de inte använder bokstavskombinationerna ras och rasism i de ovan angivna betydelserna kan de inte beskyllas för att vara rasister.

Tror man det har man inte förstått hur språk fungerar. Vilken kombination av ljud eller bokstäver som representerar ett visst begrepp är mer eller mindre slumpmässigt. Det är innebörden som är det viktiga.

Detta är viktigt att hålla i minnet när man läser Sverigedemokraternas principprogram. Gör man det kommer man förstås fram till att Sverigedemokraterna är rasister. Om jag hinner och orkar kommer jag att komplettera med en del relevanta citat senare.

Tills dess kan du läsa den här artikeln på ETC:s webbplats: Visst är SD fascister. Den analyserar förvisso inte i första hand Sverigedemokraternas principprogram men är dock rätt upplysande.

Läs fler texter av Mats Kristiansson på mkforlag.com och Vänsterpartiet Skövdes webbplats.

För övrigt anser jag att Sverigedemokraterna är rasister.

Nej! nej! och åter nej!

Sagt på Facebook:

Trådstart: Johnny Magnusson (M) tycker att SD skulle ha bjudits in till flyktingsamtalen. Han anser att SD kör på och inte ser komplexiteten. De skulle, enligt honom, varit tvungna att se helheten.

Jag säger att SD vet om komplexiteten. De kommer att ignorera den, hur många samtal de än skulle få medverka på.

SD är fascister, de är och kommer vara emot flyktingar. De kommer inte ändra sig, Johnny.

Kinberg Batra: "Jag hade inte bjudit in SD".

K W: Den tyska borgerligheten drömde också om att "tämja" den där Hitler när han väl hade krossat fackföreningar och "tagit hand om" kommunisterna. Han kommer nog att lugna sig, sa man. Det gick väl sådär, kan man säga.

Mats Kristiansson: Nej! nej! och åter nej! Johnny Magnusson. Du är så naiv att man häpnar. Bra att Anna Kinberg Batra står på sig.

Läs fler texter av Mats Kristiansson på mkforlag.com och Vänsterpartiet Skövdes webbplats.

För övrigt anser jag att Sverigedemokraterna är rasister.

Vem har kontrollen?

Sagt på Facebook:

Trådstart: En bild av Carola Lemne, VD för Svenskt Näringsliv, med texten: "Jag styr Sverigedemokraterna".

Mats Kristiansson: Carola Lemne tror möjligen att hon kan kontrollera SD, men det kan också vara SD som är i kontroll.

"Fascismen delar inte på makt, fascismen vill ha makten själv. Fascismen har alltid underskattats, men fascismen får aldrig underskattas," skriver Henrik Arnstad i artikeln "Sverigedemokraterna är ett fascistiskt parti". Henrik Arnstad har i fem år studerat fascismens ideologi utifrån den moderna internationella forskningen.

Man kan förvisso diskutera om SD är fascister eller inte, men likheterna mellan SD:s ideologi och fascismens är enligt min mening såpass många att jämförelsen i vilket fall som helst är relevant. Det tycker jag SD har bevisat under sina år i regeringen, inte minst den senaste tiden.

Läs fler texter av Mats Kristiansson på mkforlag.com och Vänsterpartiet Skövdes webbplats.

För övrigt anser jag att Sverigedemokraterna är rasister.

Det krävs ingen professor i psykologi

Sagt på Facebook:

Trådstart: "Hälften av de visstidsanställda på hela arbetsmarknaden uppger att de får veta när de ska jobba mindre än en vecka innan. Det krävs ingen professor i psykologi för att förstå hur det påverkar hälsan," skriver Hanna Cederin, förbundsordförande för Ung Vänster, i debattartikeln "Hur kan man tro att försämrat anställningsskydd leder framåt?".

Nej. det kan inte heller vara speciellt svårt för någon att förstå att en ytterligare försämring av anställningsskyddet enbart har en negativ påverkan för alla med osäkra anställningsformer.

J L: Frågeställningen kan besvaras så här: Det kan leda framåt för arbetsgivarna. Man antar att osäkerheten ska göra arbetet effektivare. Och det är antagligen sant. För arbetskraften tvingas vara mer alert och inställsam. Och sen är det ju inte arbetsgivarna som betalar räkningarna för sjukskrivningarna. Inte direkt i alla fall! Så visst kan det leda framåt. Men inte för de anställda.

Mats Kristiansson: För att inte tala om alla i Fas 3 som har i det närmaste ingen chans att få ett jobb. Nu ska Fas 3 förvisso fasas ut, har regeringen sagt, men än så länge är det bara fagra löften. Det jag inte heller fått svar på är vilken hjälp som kommer att erbjudas de som är nedgångna framför allt psykiskt efter många års förnedring i Fas 3 och andra åtgärder.

Läs fler texter av Mats Kristiansson på mkforlag.com och Vänsterpartiet Skövdes webbplats.

För övrigt anser jag att Sverigedemokraterna är rasister.

Förebilder

Sagt på Facebook:

L O: Åsnan Ior. Och Ronny Eriksson. Mina förebilder ...

Mats Kristiansson: Två av mina förebilder också.

L O: Tjuren Ferdinand kvalar in också ... Brukar göra omgivningen lite frågande, de flesta som känt mej innan jag gick i väggen senast har uppfattat mig som en "stridis" ...

Mats Kristiansson: Gillar också tjuren Ferdinand. Kan vara ungefär lika kompromisslös om jag tycker något är viktigt. Men oftast har jag inga problem med att kompromissa eller ge efter helt för vad någon annan tycker.

Läs fler texter av Mats Kristiansson på mkforlag.com och Vänsterpartiet Skövdes webbplats.

För övrigt anser jag att Sverigedemokraterna är rasister.

lördag 17 oktober 2015

Ett historiskt perspektiv

Hittat på Facebook:

SD:s framgångar, och även Alliansens, har sin bakgrund i 1980-talets trender och den generation som växte upp i tron att marknaden skulle lösa allt och personligt rofferi var till lycka för hela samhället.

Då föddes också den korkade ekonomiska teorin att om man ger allt till de rika så skulle en del regna ner på de fattiga också. De som lurar och utnyttjar andra ser dessa som hjältar och de som misslyckats är frustrerade och besvikna och skyller på invandrarna.

Nu har hela den politiken brakat ihop och marknaden löser inga problem utan skapar problem. Situationen är som i Tyskland 1930 när Weimarrepubliken inte klarade av att hantera kapitalismens misslyckande.

Minst 13 % av väljarna har blivit lurade att tro att det är invandrarna som är skulden till deras misslyckande. Skillnaden mot 30-talets Tyskland är att resten av befolkningen har facit.

Anders Persson.

Läs fler texter av Mats Kristiansson på mkforlag.com och Vänsterpartiet Skövdes webbplats.

För övrigt anser jag att Sverigedemokraterna är rasister.

Om glasögon av olika slag

Hittat på Facebook:

Trådstart: Det finns glasögon för närsynta och långsynta men inte för kortsynta och trångsynta.

P F: Hmm, inte för de med tunnelseende heller, tyvärr.

Läs fler texter av Mats Kristiansson på mkforlag.com och Vänsterpartiet Skövdes webbplats.

För övrigt anser jag att Sverigedemokraterna är rasister.

fredag 16 oktober 2015

Schrödingers invandrare

Hittat på Facebook (min rätt fria översättning från engelska):

Schrödingers invandrare är en invandrare som samtidigt lever på bidrag och stjäl ditt jobb.

Anmärkning: "Schrödingers invandrare" anspelar på "Schrödingers katt". Läs mer här: Schrödingers katt.

Läs fler texter av Mats Kristiansson på mkforlag.com och Vänsterpartiet Skövdes webbplats.

För övrigt anser jag att Sverigedemokraterna är rasister.

Ibland är det svårt att hålla tillbaka

Hittat på Facebook:

Ibland är det svårt att hålla tillbaka.

Ikväll har samtliga patruller varit upptagna och för många av oss har det blivit powerbars till middag. Ett av de sista ärendena för oss i kvällsgänget gällde 11 asylsökande som kom till resecentrum runt klockan 21. Ett normalt ärende för oss numera. Ett av barnen i sällskapet stod med en filt kring sig och försökte borra in sig i mammans byxor för att få lite värme. Då kom några av stadens tiggare förbi, ni vet de som sitter utanför våra butiker runt om i stan. De hade precis varit och köpt lite frukt någonstans som de förmodligen skulle äta där de för tillfället sover. En av dem tittar på samlingen och frågar vad som hänt. Jag svarar då kort asyl för att sedan jobba vidare.

Tiggaren tar då sin kasse med frukt, går rakt in i samlingen och räcker över alltihop till mamman. Sedan lägger han handen på hjärtat innan han vänder och går vidare längs perrongen. Vi poliser som står där och ser kan inte annat än bli både rörda och glada. Barnet på kanske 3 år tar försiktigt en banan och sen ser det helt ärligt ut som om han sväljer den hel. Våra mamma- och pappahjärtan skriker ...

Färden går sedan med hela sällskapet via polisstationen och vidare till Migrationsverket vars uppgift blir att ordna boende för natten. Själva åker vi hem och äter obehindrat hur mycket vi vill ikväll och imorgon och så vidare ...

Linus, Ordningsavdelningen hos polisen i Linköping.

Läs fler texter av Mats Kristiansson på mkforlag.com och Vänsterpartiet Skövdes webbplats.

För övrigt anser jag att Sverigedemokraterna är rasister.

Bara några droppar i ett hav ...

Hittat på Facebook:

Det du gör, i ditt engagemang, kanske bara är några droppar i ett hav. Men utan alla dropparna skulle det inte finnas något hav!

Jonas Gardell.

Läs fler texter av Mats Kristiansson på mkforlag.com och Vänsterpartiet Skövdes webbplats.

För övrigt anser jag att Sverigedemokraterna är rasister.

Vi är lyckliga nog ...

Hittat på Facebook:

Vi är lyckliga nog att leva i ett land som människor flyr till och inte i ett land som människor flyr från.

Läs fler texter av Mats Kristiansson på mkforlag.com och Vänsterpartiet Skövdes webbplats.

För övrigt anser jag att Sverigedemokraterna är rasister.

När SD-svansen tänker till

Hittat på Facebook:

När hissen inte går ända upp eller när SD-svansen tänker till:

Du ska bara hålla käften och vara tyst, för Sverige är en demokrati och här råder yttrandefrihet.

Läs fler texter av Mats Kristiansson på mkforlag.com och Vänsterpartiet Skövdes webbplats.

För övrigt anser jag att Sverigedemokraterna är rasister.

måndag 12 oktober 2015

Vad är solidaritet?

Så här säger Henning Mankell i Stefan Jarls film Homo Narrans (med viss reservation för att jag någon gång hört fel):

I mitt liv är det naturligtvis solidaritet som är det avgörande.

Jag tänker ibland så här: Vi människor, vi har alltid ett alternativ. Låt oss anta att jag sitter i den här stolen. Jag sitter och ser på tv en kväll, och så hör jag plötsligt någon ropa på hjälp där ute.

Då har jag följande alternativ: antingen kan jag skruva upp ljudet på tv:n så att jag inte hör det där eller så kan jag gå och se efter om jag faktiskt kan göra någonting. Och Gud ske lov vet jag med mig själv att jag går och ser efter om jag kan göra någonting.

Men det är själva grundprincipen för det jag tror om en bättre värld. Man kan kalla det socialism. Man kan kalla det kommunism. Man kan kalla det precis vad fan man vill.

Men det bygger ytterst på solidaritet. Att om jag vill att mina barn ska få ett bättre liv i framtiden, då måste jag samtidigt vilja att alla andra barn också får det bättre, därför att om inte så kommer inget barn att få någon vettig framtid.

Så i allt vad jag tänker när det gäller politik, så är utgångspunkten solidariteten.

Och solidaritet är faktiskt inget tveeggat svärd. Det är ett svärd som verkligen, bokstavligen talar inte med kluven tunga (om jag ska fortsätta med alla liknelser här).

Och solidariteten är, tror jag, den enda vägen vi kan gå för att skapa en bättre värld.

Och jag är lite rädd för att ... Sverige var ju ett land väldigt, väldigt länge på väg att skapa någonting bra just med solidariteten som en slags grundbult, men så såldes det här ut på 80-talet.

Och jag tror att för vår del gäller nu att återerövra den här solidariteten som gick förlorad, därför att det är det enda sättet jag kan se att man kan bygga ett anständigt samhälle på.

Men jag menar också att ingenting är för sent. Det går att återerövra den här tanken om solidariteten.

Och jag vill också påstå att det är klokt att vara solidarisk. Det är inte bara något fint att vara utan det är klokt. Just med tanke på att om inte jag väljer att andra också ska ha ett bra liv, ja, då blir det inget liv för någon av oss.

Så det är ganska förnuftigt att tänka solidariskt. Och det är grundbulten i all min politiska åskådning, och det är solidaritet.

Läs fler texter av Mats Kristiansson på mkforlag.com och Vänsterpartiet Skövdes webbplats.

För övrigt anser jag att Sverigedemokraterna är rasister.

söndag 11 oktober 2015

Musiker och författare: Två defintioner

Citerat från Facebook:

Trådstart: Musician: Someone who loads $5000 worth of gear into a $500 car to drive 100 miles to a $50 gig.

Mats Kristiansson: En variant på ovanstående:

Author: Someone who has $5,000 worth of programs in a $500 computer and works several 1,000 hours for $0.

Åtminstone i mitt fall ganska nära sanningen. Tror många andra författare har liknande erfarenheter.

Läs fler texter av Mats Kristiansson på mkforlag.com och Vänsterpartiet Skövdes webbplats.

För övrigt anser jag att Sverigedemokraterna är rasister.

Hwad wilja Sverigedemokraterna? VII

Sverigedemokraterna har röstat emot dessa förslag:

 • Nedläggning av Fas 3.
 • Nollvision för dödsolyckor i arbetslivet.
 • Förstärkt arbetslivsforskning.
 • Regler som skulle underlätta för visstidsanställda att få tillsvidareanställning.
 • Rätt att jobba heltid.
 • Skatteavdrag på fackavgiften.
 • En mer jämställd arbetsskadeförsäkring.
 • Lagstiftning om obligatoriskt stöd för kvinnojourer.
 • En kommission för jämlikhet.

Läs fler texter av Mats Kristiansson på mkforlag.com och Vänsterpartiet Skövdes webbplats.

För övrigt anser jag att Sverigedemokraterna är rasister.

En rapport från gränsen till Ungern

En rapport från gränsen till Ungern 16 september 2015:

Vi befinner oss nu i Budapest efter att ha tillbringat hela natten i Serbien, precis vid den ungerska gränsen. Jag möttes av en fruktansvärd syn. Många barn och äldre liggande på antingen asfalt eller i den gyttjiga åkern. Inget som helst liggunderlag eller täcke att skyla sig mot kylan. Det är många människor som är nedkylda, många barn och äldre. Situationen är akut! Vi uppskattar ca 3000 människor här vid gränsen men många fler väntas komma då de inte har någon annanstans att ta vägen. De har inte gett upp hoppet om att gränsen ska öppnas.

Det är beckmörkt, en del områden lyses upp av de små lägereldarna. Men mitt i mörkret sitter en liten pojke, han kan inte vara äldre än ett år, hopkrupen med fötterna i leran. Han stirrar på mig med sina stora mörka ögon, helt apatiskt! Hans händer och kinder är kalla! Mitt hjärta stannar till, jag håller tillbaka tårarna, sätter mig ned och försöker värma och trösta honom. Hans familj ligger någon meter därifrån helt utmattade, de har varken ork eller energi att trösta eller leka med sina barn.

Vi delade ut alla varma plagg som jackor, tröjor, byxor men även filtar och liggunderlag.

Det är ett stort grundläggande hjälpbehov här och dessa människor behöver oss! Vi ska försöka inhandla så mycket vi bara kan (filtar, liggunderlag, sovsäckar och tält) i Budapest idag och åka tillbaka imorgon bitti.

Evangalin Amelia Fernando.

Läs fler texter av Mats Kristiansson på mkforlag.com och Vänsterpartiet Skövdes webbplats.

För övrigt anser jag att Sverigedemokraterna är rasister.

lördag 10 oktober 2015

Apropå ROT- och RUT-avdrag

Apropå ROT- och RUT-avdrag:

Jag tycker att alla i Fas 3 borde få göra RAT-avdrag, eftersom de hela tiden blir ratade.

Mindre än 1 % av de i Fas 3 får ett jobb utan bidrag från Arbetsförmedlingen.

En lämplig nivå skulle kunna vara detsamma som jobbskatteavdraget, tycker jag.

*

Anmärkningar:

Jobbskatteavdragets storlek kan beräknas här: Räkna ut ditt jobbskatteavdrag.

ROT är en akronym för "renovering, ombyggnad och tillbyggnad". RUT är en akronym för "rengöring, underhåll och tvätt". Läs mer om ROT- och RUT-avdrag här: Vad är rot och rut?.

Läs fler texter av Mats Kristiansson på mkforlag.com och Vänsterpartiet Skövdes webbplats.

För övrigt anser jag att Sverigedemokraterna är rasister.

fredag 9 oktober 2015

Vad är jävligt onödigt?

Sagt på Facebook:

Trådstart: Dom där dagarna emellan helgerna är så jävla onödiga.

Homer Simpson.

Mats Kristiansson: Mitt motto är snarare: Dom där dagarna emellan VARDAGARNA är så jävla onödiga.

Läs fler texter av Mats Kristiansson på mkforlag.com och Vänsterpartiet Skövdes webbplats.

För övrigt anser jag att Sverigedemokraterna är rasister.

torsdag 8 oktober 2015

Sverigedemokraterna ingår i en tradition

Ur en krönika av Henning Mankell från 2 maj 2013:

Sverigedemokraterna ingår i en tradition. Att dom i dag har så stort stöd borde egentligen inte förvåna någon. Inte heller att stödet kommer lika mycket från traditionella högerkretsar som från arbetarklassen. Det enda sättet att bekämpa rasism är att inte tiga. Man måste alltid våga ta debatten, alltid kräva av sig själv det civilkurage som innebär att man inte accepterar rasistiska uttalanden som nån sorts ”sanning”. Rasism är alltid lögn.

Om inte den debatten tas kommer Sverigedemokraterna att få än mer stöd. Den rasistiska traditionen i Europa är fortfarande stark. Plötsligt kan vi ha ett Fremskrittsparti som det i Norge även i Sverige.

Och det vill vi naturligtvis inte.

Att värdera människor efter hudfärg och etnisk tillhörighet är det lägsta av det lägsta som smutsar ner all grundläggande humanism.

Hela krönikan, som framför allt redogör för rasism i ett historiskt perspektiv, kan läsas här: Rasism med andra förtecken.

Läs fler texter av Mats Kristiansson på mkforlag.com och Vänsterpartiet Skövdes webbplats.

För övrigt anser jag att Sverigedemokraterna är rasister.

Valet

Hittat på webben:

Valet

Fröna växer sakta under ytan
De trivs där det är fuktigt, mörkt och kallt
Först när bladen börjar synas
kan man se att det är ogräs överallt
Men om man tittar bort
inget hör, inget ser
hur vet man då
För hör man inget, finns väl ingenting
Och det, man inte ser, finns säkert inte till

I mars har du fortfarande tid
Du kan ta det innan knopparna slår ut
Men om du låter det stå kvar tills sommar'n är förbi
Så har det växt dig över huvudet till slut

I dag tar rasisterna en
Imorgon så tar de kanske två
Frankrike tog de med storm
Vem vet när det är dig, de ger sig på

Vakna upp
Fatta mod
Börja se dig omkring
Bli inte en av de
Som bara står där se'n
Och säger att jag visste ingenting

Varje dag föds nya hot mot våra liv
Varje morgon gör sig bödlarna klara
I det mörker som vi blundar där rustar de för krig
Hur kan vi slåss ifall vi inte inser faran

Idag har du arbete och lön
I morgon så kanske du får gå
Miljonerna som svälter i världen utenför
Står bara litt längre ner i samma hål

Vakna upp
Fatta mod
Börja se dig omkring
Bli inte en av de
Som bara står där se'n
Och säger att jag visste ingenting

De flesta går med strömmen om det går
De flesta vill ju helst ha lugn och ro
Men om fascismen kommer smygande tillbaks
Så är det du och jag som måste stå emot

Ogräset växer och frodas
Så slipa och vässa din kniv
Om du låter det spridas med vinden över världen
Får du plikta för din tvekan med ditt liv

Vakna upp
Börja se dig omkring
Fatta mod
Så du kan säg' till dina ungar när de frågar dig
Att du var en av de som stod emot

Denna ständigt aktuella låt av Björn Afzelius framfördes bland annat live av Mikael Wiehe på Utøya 22 juli 2012.

Läs fler texter av Mats Kristiansson på mkforlag.com och Vänsterpartiet Skövdes webbplats.

För övrigt anser jag att Sverigedemokraterna är rasister.

Jag förstår inte ...

Jag förstår inte varför Sverigedemokraterna inte tycks kunna erkänna att de är rasister trots att de bevisligen bland annat har ett rasistiskt principprogram och har skrivit ett antal rasistiska motioner i riksdagen.

Om rasism är en del av ens ideologi borde man ju kunna erkänna det. Att som Sverigedemokraterna inte tyckas kunna göra det är ju ungefär som om Moderaterna inte skulle kunna erkänna att de förespråkar kapitalism eller som om Socialdemokraterna inte skulle kunna erkänna att de förespråkar blandekonomi.

Definitioner av rasism, bland annat FN:s definition, finns här: Vad är rasism?

Läs fler texter av Mats Kristiansson på mkforlag.com och Vänsterpartiet Skövdes webbplats.

För övrigt anser jag att Sverigedemokraterna är rasister.

måndag 5 oktober 2015

Vad är nolltolerans?

Hittat på Facebook:

Att det råder "nolltolerans mot rasistiska uttalanden i SD" är lögn.

Nolltoleransen gäller inte rasistiska uttalanden utan medlemmar som ertappats av utanförstående för sina rasistiska uttalanden.

Mot medlemmar som inte ertappats av utanförstående för sina rasistiska uttalanden är toleransen oinskränkt.

Fredrik Falk.

Läs fler texter av Mats Kristiansson på mkforlag.com och Vänsterpartiet Skövdes webbplats.

För övrigt anser jag att Sverigedemokraterna är rasister.

Om du inte kan stå för dina åsikter ...

Hittat på Facebook:

Om du inte kan stå för dina åsikter kanske du ska byta åsikter.

Özz Nûjen, ståuppkomiker.

Läs fler texter av Mats Kristiansson på mkforlag.com och Vänsterpartiet Skövdes webbplats.

För övrigt anser jag att Sverigedemokraterna är rasister.

söndag 4 oktober 2015

Hwad wilja Sverigedemokraterna? VI

 • Ha mer EU och mindre Sverige.
Så här står det bland annat i artikeln SD grundlurade de EU-kritiska väljarna på svensktidskrift.se:

I det svenska valet lyckades Sverigedemokraterna bäst med att locka de kritiska rösterna. Med budskapet "Mindre EU, mer Sverige" gick Sverigedemokraterna till storms mot övriga svenska partier och anklagade dem för att lägga sig platt inför EU. Budskapet gick hem och partiet fick nästan var tionde röst, närapå en tredubbling jämfört med valet fem år tidigare.

I rapporten Broken promises, som idag ges ut på tankesmedjan OEIC, har vi studerat Sverigedemokraternas första år i EU-parlamentet. Resultatet är tydligt. Sverigedemokraterna lovade i valet 2014 att minska EUs inflytande i Sverige, men har under sin tid i församlingen paradoxalt nog istället arbetat för att tillföra EU mer(!) makt.

Läs fler texter av Mats Kristiansson på mkforlag.com och Vänsterpartiet Skövdes webbplats.

För övrigt anser jag att Sverigedemokraterna är rasister.

Vem ska betala?

Somliga liberaler och konservativa påstår att socialister vill att någon annan ska betala.

Jag tycker att det är precis tvärt om.

Jag tycker att det är liberaler och konservativa som vill att någon annan ska betala, så att somliga får det sämre och andra bättre.

Socialister, däremot, vill fördela tillgångar mer rättvist, så att alla får det ungefär lika bra.

Jag tror till exempel att många i Fas 3 håller med om att det här stämmer.

Jag är förvisso inte ekonom, så det kan finnas sådant jag förbisett i mitt resonemang.

Läs fler texter av Mats Kristiansson på mkforlag.com och Vänsterpartiet Skövdes webbplats.

För övrigt anser jag att Sverigedemokraterna är rasister.

lördag 3 oktober 2015

Hwad wilja Sverigedemokraterna? V

 • Sänka socialbidraget med 14 miljarder på 4 år.
 • Sänka studiebidraget med 620 miljoner på 2 år.
 • Sänka barnbidraget med 88 miljoner år 2015, 488 miljoner år 2016, 863 miljoner år 2017 och 1 166 miljoner är 2018.
 • Sänka biståndet med 9,7 miljarder år 2015, 7,9 miljarder år 2016, 11 miljarder år 2017 och 12,25 miljarder år 2018.
 • Sänka anslagen till militärmaktens internationella insatser med 500 miljoner på 4 år.
 • Göra de rika rikare genom att behålla vinster i välfärden.

Läs fler texter av Mats Kristiansson på mkforlag.com och Vänsterpartiet Skövdes webbplats.

För övrigt anser jag att Sverigedemokraterna är rasister.