måndag 28 september 2015

Män står vid stränder och gråter

Sagt på Facebook:

Män står vid stränder och gråter.

Barn ska inte vara här, de ska sitta på gungor
Barn ska skratta så att de kiknar när de blir kittlade
Barn ska rita på väggar trots att de inte får
Barn ska be om en glass till, för annars tjuter jag.

Barn ska inte dö på stränder
Barn ska ligga på bryggor och fiska efter krabbor
Barn ska inte dö på vägar inlåsta i lastbilar
Barn ska se på lastbilsfilmer på youtube
Barn ska springa genom området ner till planen
Barn ska andas vidare, med luft i lungorna.

Män ska aldrig stå vid stränder och lyfta sina söner ur havet
Ingen storasyster ska någonsin dra en bror med vattenfyllda lungor
in i Europas blinda skamfläck.

Och ändå står männen vid stränderna och gråter.

Vår mänsklighet mäts ut i detta ögonblick.
Är du med Oss eller mot Oss? Vi är människorna.
Är du också en människa eller är du en skugga av en stövel?
Hatets sommar följdes av förtvivlans höst
Rasismen som vuxit till sig i fjolårets stillastående pölar
en hinna av vitt ariskt mögel.

De har vädrat seger, de har frustat
de har dånat.

Men de är inte så många som de vill få oss att tro
de är inte så många som de själva tror.
De kommer att förlora.

Hur kan vi veta det?
Så länge som män står vid stränder och gråter
med krigets helvete bakom sig
och en okänd värld framför sig.

Så länge kommer människornas starkaste urkraft att vakna till sist
välla fram ur miljontals dolda källor, i en enda rörelse skölja bort det vita möglet.
Den gränsöverskridande maningen: solidariteten.
Förmågan att älska alla
den som gör oss mänskliga.

Barnen är på väg upp genom natten, dom som ännu andas.
Ta emot dom med kärlek
bär dom med kärlek genom mörkret
bär dom med kärlek så gränslös att den blir en naturkraft
bort från dödens stränder
över fälten av taggtråd.

Låt dom komma hit, alla. Varenda anhörig till varenda flykting.
Fråga inte om deras hemort, fråga inte om deras historia, fråga inte om deras asylskäl.
Fråga inte efter pass. Lös det.
Vi har plats.

Vi har enormt med plats!

För att krossa hatet behöver vi bara minnas
denna enda enkla maning:
Hjälp varandra.

Erik Berg.

Läs fler texter av Mats Kristiansson på mkforlag.com och Vänsterpartiet Skövdes webbplats.

För övrigt anser jag att Sverigedemokraterna är rasister.

Är islam och AFA rasister?

Sagt på Facebook:

Mats Kristiansson: Näthat är givetvis helt åt helvete!

Jag tycker det är dags att börja med strikt tillämpning av artikel 4 b i "Internationell konvention mot alla former av rasdiskriminering", som antogs av FN:s generalförsamling 1965, undertecknades av Sverige 1966 och trädde i kraft 1969 (i Sverige 1972). Så här lyder artikel 4 b:

"olagligförklara och förbjuda organisationer samt organiserad propaganda och all annan propaganda som främjar och uppmanar till rasdiskriminering, samt förklara deltagande i sådana organisationer eller i sådan verksamhet som brottslig gärning som är straffbar enligt lag"

Fattar inte varför detta inte redan tillämpas.

Läs mer här: Internationell konvention mot alla former av rasdiskriminering: Artikel 4.

S E: Då kan vi förbjuda islam direkt i Sverige ... och alla dess underorganisationer ... AFA m.m.

Mats Kristiansson: Några klargöranden:

Islam är en RELIGION och "förkastar starkt all form av rasdiskriminering". Läs mer här: Människans status i Islam. Det kan möjligen finnas "organisationer [...] som främjar och uppmanar till rasdiskriminering", där medlemmarna är muslimer, men då är det i så fall just de organisationerna som bryter mot vad som står i artikel 4 b i "Internationell konvention mot alla former av rasdiskriminering" - INTE alla muslimer.

AFA arbetar MOT rasism och är alltså precis MOTSATSEN till de organisationer som enligt artikel 4 b i "Internationell konvention mot alla former av rasdiskriminering" ska förbjudas. Möjligen använder AFA olagliga metoder, men i så fall ska någon annan lagstiftning tillämpas. Läs mer här: Presentation.

Anmärkning: Antifascistisk Aktion (AFA) är ett landsomfattande nätverk med socialistisk grundsyn, som bekämpar fascismen både ideologiskt och fysiskt. AFA kämpar också mot sexism, rasism, kapitalism och homofobi.

Läs fler texter av Mats Kristiansson på mkforlag.com och Vänsterpartiet Skövdes webbplats.

För övrigt anser jag att Sverigedemokraterna är rasister.