fredag 25 september 2015

Referat av krönikan "Nazisternas uppvigling på hatsajter är ett allvarligt hot mot demokratin och Sveriges inre säkerhet"

I krönikan "Nazisternas uppvigling på hatsajter är ett allvarligt hot mot demokratin och Sveriges inre säkerhet" på dagensjuridik.se riktar Gunno Gunnmo, f.d. länspolismästare i Stockholm, och Eric Rönnegård, f.d. polisintendent i Stockholm, skarp kritik mot att nazismen prioriterats ner, både rättsligt och polisiärt, efter terrorattentaten i USA 11 september 2001.

Nazismen utgör enligt skribenterna nämligen ett allvarligt hot mot både demokratin och Sveriges inre säkerhet.

Så här står det bland annat i krönikan:

Säpochefen Anders Eriksson upprepade ofta: "Nazisterna är ett hot mot demokratin. Det har vi sagt alltsedan 1995 och därefter upprepat det." (Expressen 18/12 1999).

I budgetpropositionen 1999/2000:1 finns sammanlagt flera sidor om polisens och rättsväsendets hantering av hatbrotten. Några brottstycken ur den får visa att regering och riksdag tog dessa frågor på allvar under de år dessa frågor prioriterades:

"Respekten för alla människors lika värde är grundläggande i en demokrati... Rasistiska, främlingsfientliga och homofobiska yttringar skall förebyggas och bemötas med kraftfulla åtgärder."

*

Efter terroristattentatet i USA 11/9 2001 vände utvecklingen. En tid efter 11 september ändrade RPS och Säpo sin hotbildsbedömning av nazisterna: "Nazisterna utgjorde inte längre ett hot mot demokratin."

Det var naturligtvis viktigt att terroristbrotten prioriterades, men fel att det fick gå ut över att hatbrotten tilläts bli bortprioriterade och detta utan debatt. Hatbrottsexperterna på Säpo fick successivt andra arbetsuppgifter. En likartad utveckling ägde rum i de 21 polismyndigheterna.

Efter 11 september 2001 har svensk polis underlåtit att ingripa mot nazistorganisationer [...] när de gjort sig skyldiga till hets mot folkgrupp. De har istället fått polisens beskydd att på gator och torg sprida uttryck för nationalsocialistisk rasideologi. Det hade inte hänt under åren hatbrotten prioriterades.

*

Nazisterna inspirerar och påverkar de oorganiserade på hatsajter som Flashback och Avpixlat. Med aggressiv retorik påverkas dessa att tillgripa oorganiserat våld mot till exempel synagogor, moskéer, asylboenden och tiggande romer.

Metoden utgör ett allvarligt hot mot demokratin och landets inre säkerhet då nazisterna kan uppvigla, bekräfta och motivera oorganiserade att gå till attack, såsom exempelvis sannolikt var fallet med både Anders Bering Breivik och Peter Mangs.

*

På Brottsförebyggande rådets (BRÅ:s) hemsida går att utläsa:

Enligt uppgifter från Nationella trygghetsundersökningen (2014) utfördes 2013 uppskattningsvis 262 000 främlingsfientliga/rasistiska hatbrott; 67 000 antireligiösa hatbrott; 42 000 homofobiska hatbrott. Det blir för det året sammanräknat 371 000 utförda hatbrott. Det ger ett grovt och skrämmande perspektiv på mängden av hatbrott.

Det officiella antalet hatbrottsanmälningar under senare år har legat genomsnittligt på 5 000 till 6 000 per år. Av brottsanmälningarna för 2013 personuppklarades 5 procent. Procenten lagförda av dessa anmälningar redovisas inte, men torde knappast uppgå till 1 procent.

Hatbrottslagarna i vårt land torde tillhöra de allra minst använda rättsreglerna i straffrätten. Mörkertalet för denna för vår demokrati så viktiga brottskategori torde vara synnerligen stort och resultatet av polisens arbete är uselt.

Krönikan fortsätter med att ta upp några grupper som är utsatta för nazisternas hat och hot, som avser att tysta och skrämma. Judarna. Tiggande romer. Muslimer. Politiker. Journalister. Forskare. Kulturpersoner.

Krönikan fortsätter med att tolka läget just nu:

I dag finns det starka indikationer på att nazisterna går in i en aktivare och mer utåtriktad fas med dels ökat rashat mot judar, muslimer, romer och icke-vita, dels intensifierar det pågående "kriget" mot det demokratiska styret. Vi kan vara på väg mot en situation jämförbar med när det var som värst på 1990-talet, med bombattentat, mord, mordbrand, misshandel och skadegörelse. Ledningen för SMR har uppmanat medlemmarna att utbilda sig och beväpna sig för den kommande kampen på gatorna.

Nazisternas frihet, att hota och begå brott vid allmänna sammankomster har på punkt efter punkt blivit judarnas, romernas och muslimernas ofrihet. På grund av den höga hotbilden från nazisterna vågar dessa minoriteter allt mindre använda sin yttrandefrihet och andra friheter. Alltfler av dem vågar till exempel inte använda sina symboler offentligt eller visa sin etniska identitet. Alltfler judar överväger att lämna landet. På grund av fler och grövre attacker mot synagogor och moskéer känner judar och muslimer sin religionsfrihet allvarligt hotad.

Vad behöver då göras för att komma till rätta med hatbrotten? Enligt krönikörerna detta:

Politiska löften - om ökad satsning på hatbrotten - kommer inte att kunna uppfyllas om inte två helt avgörande strategiska beslut fattas.

Det första beslutet: Vi har nu en erfaren säpochef och en helt ny rikspolischef. Tillsammans bör ni ändra den nu gällande hotbildsbedömningen "att nazismen inte utgör ett hot mot demokratin".

Ni bör fatta samma beslut som gällde de sju år då riksdagen högt prioriterade rättsväsendets hatbrottsarbete, nämligen "att nazismen är ett hot mot demokratin". Därmed skulle hatbrottsbekämpning åter bli en huvuduppgift för Säpo.

Det andra beslutet: Det måste fattas av riksdagen och finnas tydligt inskrivet i budgetpropositionen. Utan ett tydligt prioriteringsbeslut från riksdagen kommer inte svensk polis att lyckas återta initiativet vad gäller hatbrottsarbetet.

När svenska folket nu senast svarade på vad som oroar dem mest blev svaret "organiserad brottslighet, miljöförstöring och nynazism". Det visar den senaste SOM-undersökningen från Göteborgs universitet.

Slutligen rekommenderar krönikerna två böcker:

Två böcker borde vara obligatorisk läsning för riksdagsledamöter och rättsväsendets chefer. Den ena är Heléne Lööws Nazismen i Sverige 2000 ‒ 2014. Den andra är socialpsykologen Harald Welzers bok Gärningsmän ‒ Hur helt vanliga människor blir massmördare.

Krönikan är rätt lång men mycket tänkvärd och absolut värd att läsa, tycker jag. Att citaten ovan blev rätt många är en indikation på det.

Inte minst ger krönikan en historisk tillbakablick. Sådant är viktigt.

Tänker spontant på boken ... om detta må ni berätta ... om Förintelsen i Europa under åren 1933-1945. Boken kan hämtas gratis, bland annat som pdf-fil, från levandehistoria.se (dit länken ovan går).

Tänker också spontant på en mening som finns på en vägg i Auschwitz: "Den som inte minns historien kommer att genomleva den igen." Läs mer här: "Den som inte minns ...".

Jag tycker att Gunno Gunnmos och Eric Rönnegårds krönika är ett viktigt komplement till de två texterna ovan.

Läs mer om Avpixlat och andra rasistiska webbplatser i mitt blogginlägg "Ett försvar av Åsa Romson".

Läs fler texter av Mats Kristiansson på mkforlag.com och Vänsterpartiet Skövdes webbplats.

För övrigt anser jag att Sverigedemokraterna är rasister.