lördag 20 februari 2016

Systemkollapsen fortsätter

Sagt på Facebook:

Trådstart: Systemkollapsen fortsätter. Jag orkar inte mer. Dags att packa väskan och dra.

Volvo tredubblar vinsten och har nyanställt. 2015 anställde Volvo Cars över 1 500 personer i Torslanda, Göteborg, för att arbeta med tillverkningen av bilarna.

Mats Kristiansson: Det pågår visst en systemkollaps, nämligen kollapsen av tankesystemet som säger att invandring får samhällen att kollapsa.

Historievetenskapen har dock länge vetat att det inte är så. "Vi har överväldigande belägg för att invandrare – även flyktingar – är resurser, inte problem," skriver historikern Dick Harrison. Läs mer här: Flyktingar är resurser.

Läs fler texter av Mats Kristiansson på mkforlag.com och Vänsterpartiet Skövdes webbplats.

För övrigt anser jag att Sverigedemokraterna är rasister.

Om man väljer att komma till Sverige ...

Sagt på Facebook:

Mats Kristiansson: "Om man väljer att komma till Sverige måste man bo på ett lagligt sätt," säger Martin Valfridsson enligt artikeln Tiggeriutredning: "Ge inte pengar i muggen". Håller med om det.

Men då måste det också vara möjligt att bo lagligt. Jag tycker att fattiga EU-migranter ska betraktas som internflyktingar och behandlas på samma sätt som flyktingar från Syrien etcetera, alltså ges plats på ett asylboende eller liknande.

[...]

Mats Kristiansson: Lägg i muggen och skänk till hjälporganisationer, tycker jag. Men ta reda på att hjälporganisationerna verkligen hjälper och inte gör något annat med pengarna de får in.

Läs fler texter av Mats Kristiansson på mkforlag.com och Vänsterpartiet Skövdes webbplats.

För övrigt anser jag att Sverigedemokraterna är rasister.

Vad USA behöver

Sagt på Facebook:

A P: Sorry. USA behöver Trump.

Mats Kristiansson: Knappast. Det USA behöver är Bernie Sanders.

Läs fler texter av Mats Kristiansson på mkforlag.com och Vänsterpartiet Skövdes webbplats.

För övrigt anser jag att Sverigedemokraterna är rasister.

Kanske dags för en statlig bank

Sagt på Facebook:

Mats Kristiansson: Kanske dags för en statlig bank som hanterar kontanter och vad annat åtminstone somliga kunder kan tänkas vilja ha.

O E: Systemet med statlig bank har prövats. Det blev dyrt.

T S: Statlig eller privat bank spelar inte så stor roll . Ingångslönerna skall ju sänkas, tycker många. Jag tycker bankchefers bonusar och löner borde sänkas. Då kan de sänka eller ta bort mycket avgifter

Mats Kristiansson: Det beror ju på förutsättningarna. En statlig bank utan krav på vinst men med krav på att hantera kontanter och vad annat kunderna kan tänkas vilja ha borde ju vara bättre än dagens system, där de privata bankerna gör stora vinster och i allt mindre utsträckning hanterar kontanter.

T S: Kan hålla med dig.

Mats Kristiansson: Jag är dock allt annat än expert på banker och dylikt, så vad jag tycker i frågan ska man nog inte ta på så stort allvar. Jag försökte tänka logiskt i mitt svar ovan, men jag kan mycket väl ha förbisett saker.

T S: Då är vi av samma skrot. Bra att man erkänner det. Men jag håller med dig.

Läs fler texter av Mats Kristiansson på mkforlag.com och Vänsterpartiet Skövdes webbplats.

För övrigt anser jag att Sverigedemokraterna är rasister.

Kvotera in långtidsarbetslösa

Sagt på Facebook:

Mats Kristiansson: I artikeln Därför hindrar höga ingångslöner integrationen talas det om att stänga "ute stora grupper som saknar gymnasieutbildning och inte kan det svenska språket". Jag påminner om att stora grupper som har gymnasieutbildning – eller till och med högskoleutbildning – och kan det svenska språket också är utestängda från arbetsmarknaden.

Jag föreslår att de som varit arbetslösa länge och har de rätta kvalifikationerna för ett jobb kvoteras in. Det skulle vara mycket mer rättvist än att långtidsarbetslösa hela tiden ratas även om de har de rätta kvalifikationerna.

Läs fler texter av Mats Kristiansson på mkforlag.com och Vänsterpartiet Skövdes webbplats.

För övrigt anser jag att Sverigedemokraterna är rasister.