lördag 31 oktober 2015

Nej, titta inte bort

Hittat på facebook:

Läs fler texter av Mats Kristiansson på mkforlag.com och Vänsterpartiet Skövdes webbplats.

För övrigt anser jag att Sverigedemokraterna är rasister.

Ett räkneexempel II

Integration = Den nya kulturen + Den gamla kulturen

Assimilering = Den nya kulturen - Den gamla kulturen

Vilken summa är störst?

Tillägg apropå att visst klargörande tydligen behövs:

Enligt NE är assimilering en "process genom vilken en minoritet, t.ex. en invandrargrupp i det svenska samhället, helt överger sin egen kultur, så att ursprungliga kulturskillnader försvinner".

Med andra ord innebär assimilering att den för en invandrare nya kulturen (den svenska) läggs till och den för en invandrare gamla kulturen (den kultur hen hade när hen kom till Sverige) dras ifrån.

Läs fler texter av Mats Kristiansson på mkforlag.com och Vänsterpartiet Skövdes webbplats.

För övrigt anser jag att Sverigedemokraterna är rasister.