måndag 14 september 2015

Saa den franske revolutionen var til ingen nytte?

Sagt på Facebook:

RÅD TILL ETT NYFÖTT BARN

Innan du blir kapitalist
kommunist, monetarist
anarkist, marxist, fascist
terrorist, imperialist
socialist, syndikalist
eller rentav folkpartist
måste lilla du förstå
att så snart som du kan gå
bör du stultande gå med
i det världsparti för fred
som går före allting annat.
Alla -ismer där vi stannat
är sekunda, inte störst.
Freden måste komma först.
Gör den inte det, min vän,
kommer inget efter den.

av Tage Danielsson

U H: Saa den franske revolutionen var til ingen nytte?

Mats Kristiansson: Att den franska revolutionen nog var till nytta för bland annat jämlikheten motsäger väl inte satsen "Freden måste komma först"? Eller tycker du att kriget måste komma först, U H?

Läs fler texter av Mats Kristiansson på mkforlag.com och Vänsterpartiet Skövdes webbplats.

För övrigt anser jag att Sverigedemokraterna är rasister.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar