fredag 11 september 2015

För övrigt anser jag att Sverigedemokraterna är rasister

Så här skriver Martin Peterson, docent i filosofi, i en artikel i Svenska Dagbladet:

Tanken att SD bör behandlas som andra partier bara för att de lyckats ta sig in i riksdagen, oavsett vilka konsekvenser detta har för samhällsklimatet i stort, bör omprövas. En normalisering av vårt förhållande till SD är varken önskvärd eller rimlig, av den enkla anledningen att partiets ideologi är oacceptabel och inspirerar till ideologiskt motiverade hatbrott.

Utgångspunkten för varje diskussion om SD måste vara att partiet vilar på en rasistisk ideologi. I partiets principprogram står att "Sverige är svenskarnas land", "Alla människor är inte likadana" och "Låt alla folk vara herrar i eget hus". Alla som kan läsa, och har ett hum om Europas historia, inser att detta är ett parti som tänker i samma banor som nazisterna runt 1925. Det är rent nonsens att försöka låtsas att satser som "Sverige är svenskarnas land", "Alla människor är inte likadana" och "Låt alla folk vara herrar i eget hus" uttrycker något annat än illa förtäckta värderingar.

Martin Peterson föreslår att man avslutar alla anföranden etcetera med att konstatera: För övrigt anser jag att Sverigedemokraterna är rasister.

Och varför inte? Cato den äldre lyckades ju få Kartago jämnat med marken med en liknande strategi. Läs mer här: Kartago.

Artikeln kan läsas här: Åkesson leder ett öppet rasistiskt parti.

Läs fler texter av Mats Kristiansson på mkforlag.com och Vänsterpartiet Skövdes webbplats.

För övrigt anser jag att Sverigedemokraterna är rasister.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar