fredag 7 april 2017

Hen är ett mycket praktiskt pronomen

Sagt på Facebook:

Mats Kristiansson: Hen är ett mycket praktiskt pronomen. Det går så mycket fortare att säga eller skriva "hen" istället för "han eller hon".

L K: Exakt! Använder det mycket.

K L: Håller med. Tyckte det var jättekonstigt i början. Tyckte det lät konstruerat, men nu känns det praktiskt och naturligt i sammanhang där könet inte spelar någon som helst roll. Dvs i de flesta sammanhang. Det är dessutom praktiskt när könet verkligen inte ska spela ngn roll. När man medvetet vill utelämna det av olika anledningar.

Mats Kristiansson: Så här definierar NE ordet hen:

"könsneutralt personligt pronomen i stället för hon och han. Hen används oftast i meningar där konstruktioner med han/hon eller denne/denna blir otympliga eller missvisande: 'Om en anställd vill extraknäcka ska hen ha tillstånd från VD.'

Hen kan också användas konsekvent som ersättning för hon och han, oftast för att förfäkta åsikten att könsbenämning är ovidkommande, eller av personer som inte vill definiera sig enligt konventionella könsnormer.

Sedan 2013 har ordet hen fått allt större genomslag i allmänt språkbruk, särskilt i personligt hållna texter i medierna."

Läs fler texter av Mats Kristiansson på mkforlag.com och Vänsterpartiet Skövdes webbplats.

För övrigt anser jag att Sverigedemokraterna är rasister.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar