lördag 12 mars 2016

Inkomstklyftor II

Sagt på Facebook:

Ur artikeln En vd-lön lika stor som 54 industriarbetarlöner i trådstarten: I dag går det knappt 54 industriarbetarlöner på en genomsnittlig näringslivstopps inkomst. Det betyder att en toppchef inom näringslivet har en inkomst på mer än 1,5 miljoner kronor i månaden, att jämföra med en industriarbetare som tjänar 28 300 kronor i månaden. Det är den största skillnaden i modern tid.

LO har också undersökt skillnaderna mellan en toppchef inom näringslivet och en låginkomsttagare. Det visar sig att den förstnämnde i snitt har en inkomst som är 77 gånger större än en vuxen utan gymnasieutbildning som arbetar i hotell- och restaurangbranschen med den lägsta avtalade lönen på knappt 20 000 kronor i månaden.

Mats Kristiansson: Påminner också om alla 39 000 i Fas 3 med en inkomst på mellan cirka 5 000 kr och cirka 16 000 kr i månaden. En toppchef inom näringslivet har enligt artikeln en inkomst på mer än 1,5 miljoner kronor i månaden, alltså mellan ungefär 100 och ungefär 300 gånger mer än de som är i Fas 3. Helt absurda skillnader, tycker jag.

Läs fler texter av Mats Kristiansson på mkforlag.com och Vänsterpartiet Skövdes webbplats.

För övrigt anser jag att Sverigedemokraterna är rasister.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar