lördag 20 februari 2016

Kanske dags för en statlig bank

Sagt på Facebook:

Mats Kristiansson: Kanske dags för en statlig bank som hanterar kontanter och vad annat åtminstone somliga kunder kan tänkas vilja ha.

O E: Systemet med statlig bank har prövats. Det blev dyrt.

T S: Statlig eller privat bank spelar inte så stor roll . Ingångslönerna skall ju sänkas, tycker många. Jag tycker bankchefers bonusar och löner borde sänkas. Då kan de sänka eller ta bort mycket avgifter

Mats Kristiansson: Det beror ju på förutsättningarna. En statlig bank utan krav på vinst men med krav på att hantera kontanter och vad annat kunderna kan tänkas vilja ha borde ju vara bättre än dagens system, där de privata bankerna gör stora vinster och i allt mindre utsträckning hanterar kontanter.

T S: Kan hålla med dig.

Mats Kristiansson: Jag är dock allt annat än expert på banker och dylikt, så vad jag tycker i frågan ska man nog inte ta på så stort allvar. Jag försökte tänka logiskt i mitt svar ovan, men jag kan mycket väl ha förbisett saker.

T S: Då är vi av samma skrot. Bra att man erkänner det. Men jag håller med dig.

Läs fler texter av Mats Kristiansson på mkforlag.com och Vänsterpartiet Skövdes webbplats.

För övrigt anser jag att Sverigedemokraterna är rasister.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar