måndag 28 september 2015

Är islam och AFA rasister?

Sagt på Facebook:

Mats Kristiansson: Näthat är givetvis helt åt helvete!

Jag tycker det är dags att börja med strikt tillämpning av artikel 4 b i "Internationell konvention mot alla former av rasdiskriminering", som antogs av FN:s generalförsamling 1965, undertecknades av Sverige 1966 och trädde i kraft 1969 (i Sverige 1972). Så här lyder artikel 4 b:

"olagligförklara och förbjuda organisationer samt organiserad propaganda och all annan propaganda som främjar och uppmanar till rasdiskriminering, samt förklara deltagande i sådana organisationer eller i sådan verksamhet som brottslig gärning som är straffbar enligt lag"

Fattar inte varför detta inte redan tillämpas.

Läs mer här: Internationell konvention mot alla former av rasdiskriminering: Artikel 4.

S E: Då kan vi förbjuda islam direkt i Sverige ... och alla dess underorganisationer ... AFA m.m.

Mats Kristiansson: Några klargöranden:

Islam är en RELIGION och "förkastar starkt all form av rasdiskriminering". Läs mer här: Människans status i Islam. Det kan möjligen finnas "organisationer [...] som främjar och uppmanar till rasdiskriminering", där medlemmarna är muslimer, men då är det i så fall just de organisationerna som bryter mot vad som står i artikel 4 b i "Internationell konvention mot alla former av rasdiskriminering" - INTE alla muslimer.

AFA arbetar MOT rasism och är alltså precis MOTSATSEN till de organisationer som enligt artikel 4 b i "Internationell konvention mot alla former av rasdiskriminering" ska förbjudas. Möjligen använder AFA olagliga metoder, men i så fall ska någon annan lagstiftning tillämpas. Läs mer här: Presentation.

Anmärkning: Antifascistisk Aktion (AFA) är ett landsomfattande nätverk med socialistisk grundsyn, som bekämpar fascismen både ideologiskt och fysiskt. AFA kämpar också mot sexism, rasism, kapitalism och homofobi.

Läs fler texter av Mats Kristiansson på mkforlag.com och Vänsterpartiet Skövdes webbplats.

För övrigt anser jag att Sverigedemokraterna är rasister.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar