tisdag 18 september 2018

Det har INTE gått bra. Det funkar INTE!

Det var länge sedan jag skrev något här, men nu blir det ett inlägg apropå ett par meningar i debattartikeln Vår svenska demokrati står under attack av Petter Jenner, gymnasielärare, och Emerich Roth, förintelseöverlevare och stiftare av Fonden mot våld för medmänsklighet.

Håller med om det mesta i debattartikeln men inte detta:

"Många, förmodligen de flesta av oss, har levt under både borgerligt och socialdemokratiskt regemente och det har gått bra. Det funkar."

För exempelvis fattigpensionärer, långtidssjukskrivna och långtidsarbetslösa gick det inte alls bra under regeringen Reinfeldt. Det funkade inte!

Under de senaste åren har det gått bättre, framför allt tack vare att Vänsterpartiet fått igenom en del reformer för välfärd och jämlikhet, men bra går det inte. Funkar gör det inte!

En viktigt orsak till att det inte funkar är att Vänsterpartiet inte fått igenom att de allra rikaste ska bidra mer till den allmänna välfärden. Det har varit tvärnej från regeringen i varje budgetförhandling.

Jag har varit arbetslös i många år. Jag vet detta med säkerhet. Min inkomst låg länge på ungefär 8 000 kr i månaden. Det är inte mycket mer än jag tjänade när jag jobbade som diskare och städare på 1980-talet. Sedan A-kassan höjdes – för övrigt tack vara Vänsterpartiet – har jag några tusen mer i månaden tack vare att jag några år kring 1990 jobbade skift och därmed har ganska hög A-kassa.

För många andra långtidsarbetslösa höjdes A-kassan nästan inte alls, eftersom höjningen av golvet var väldigt låg.

De rikaste blir allt rikare och de fattigaste allt fattigare. Samtidigt som grundläggande saker som mat och kläder blir allt dyrare ökar inkomsten för exempelvis fattigpensionärer, långtidssjukskrivna och långtidsarbetslösa inte i motsvarande grad. Den ökar för många nästan inte alls eller väldigt lite.

Mellan 1999 och 2016 ökade antalet miljardärer i Sverige från 50 till 178. Det är en ökning med 256 procent!

Mellan 2006 och 2008 ökade andelen personer med låg disponibel inkomst (< 60 procent av medianinkomsten) från cirka 22 procent till cirka 30 procent och har sedan dess legat på cirka 30 procent. Det är en ökning med cirka 36 procent!

Jag tror att en del av SD:s framgångar beror på de ökande inkomstklyftorna. Att människor hoppas att SD:s politik ska leda till att de får det bättre. Det verkar dock finnas delade meningar om detta (se exempelvis Växande klyftor ger näring till ytterkantspartier). Men har jag rätt är ett sätt att få färre att rösta på SD att minska inkomstklyftorna.

Referenser:

Unika siffror: Sveriges miljardärer har mer pengar än någonsin

SCB:s statistik om inkomstskillnader

Läs fler texter av Mats Kristiansson på mkforlag.com och Vänsterpartiet Skövdes webbplats.

För övrigt anser jag att Sverigedemokraterna är rasister.